Leidraad proactieve zorgplanning beschikbaar

In het najaar 2020 is voor zorgverleners een leidraad gepubliceerd over proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) naar aanleiding van de coronapandemie. De leidraad biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen.

Hoe werkt de leidraad?

Als de gezondheid van een patiënt met COVID-19 ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners - vaak met spoed - weten wat de behandelwensen en -grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? De leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van de stappen om proactieve zorgplanning (Advance Care Planning, ACP) te doorlopen. Zoals links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid. En voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan.

Nieuw ontwikkeld is het breed gedragen digitaal invulformulier, waarin zorgverleners wensen en behoeften kunnen worden vastgelegd om met andere zorgverleners te delen. Zodat zorgverleners ook in urgente situaties als de COVID-19-pandemie de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.

Regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten

De ontwikkeling van deze leidraad sluit aan op de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan de Directeuren van Publieke Gezondheid in april 2020 om te komen tot een regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met COVID-19. De leidraad geeft invulling aan de rol van proactieve zorgplanning in deze aanpak. Het bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits van wetenschappelijke verenigingen met informatie over specifieke patiëntengroepen.

Ook bruikbaar ná de huidige pandemie

De initiatiefnemers van de leidraad benadrukken dat deze ook na de huidige pandemie bruikbaar is: ‘Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie.’

De leidraad is gerealiseerd door het NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, FMS en LAEGO, in samenwerking met PZNL.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Meer informatie over wat wij doen op dit onderwerp is te vinden op de pagina over proactieve zorgplanning