Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg vernieuwd

De Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg is uitgebreid. Aan de agenda zijn 4 nieuwe thema's toegevoegd die aansluiten bij de meest recente ontwikkelingen in de ouderenzorg.

In 2022 lanceerden de 6 gezamenlijke Academische Werkplaatsen Ouderenzorg, verenigd in het samenwerkingsverband SANO, de allereerste Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. Deze agenda is specifiek gericht op de langdurige ouderenzorg, omvat alle zorgsettings en is multidisciplinair ingestoken. De agenda wordt gebruikt als dynamisch kenniskompas voor de langdurige ouderenzorg, en wordt met enige regelmaat geactualiseerd met nieuwe kennisthema’s.

Onlangs is de agenda uitgebreid. De vernieuwde Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg bevat 4 nieuwe thema's, om zo nog beter aan te sluiten bij de evoluerende behoeften in de zorg voor ouderen. De 4 aanvullende thema's in deze nieuwe editie zijn: zorgtechnologie, medicatieveiligheid, data-geïnformeerde zorg en data-infrastructuur, en reablement.

Waardevol kompas

De Kennisagenda biedt de langdurige ouderenzorg een waardevol kompas waarmee huidige kennishiaten worden blootgelegd en helpt bij het prioriteren van kennisontwikkeling. Dit stelt beleidsmakers in staat om zich te richten op duurzame en hoogwaardige zorg voor ouderen in een kwetsbare positie, en leidt tot de formulering van nieuwe onderzoeksprogramma's.
Met de toevoeging van deze 4 extra kennisthema's telt de huidige editie van de Kennisagenda  in totaal 16 relevante onderwerpen. Jaarlijks zullen de uitwerkingen van de opgenomen thema's waar nodig worden bijgewerkt en zullen nieuwe thema's worden toegevoegd. Dit alles onder toezicht van de 6 gezamenlijke Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.

Over de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg

Sinds eind 2017 ontvangen de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg structurele financiering in het programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van ZonMw in opdracht van VWS. Binnen VWS is dit programma een onderdeel van het bredere programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. De financiering is bedoeld om de kennisinfrastructuur van 6 bestaande academische werkplaatsen ouderenzorg te versterken. Binnen de academische werkplaatsen wordt onderzoek naar langdurige ouderenzorg in nauwe samenwerking met deelnemende zorgorganisaties geïnitieerd en uitgevoerd. Daarnaast is de opdracht om te werken aan implementatie en doorgeleiding van nieuwe kennis naar het beroepsonderwijs.