Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg is een waardevolle bron voor ZonMw

Op 13 juli werd een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg overhandigd aan de minister van Langdurige Zorg en Sport Conny Helder en waarnemend-voorzitter van ZonMw Huib Pols. De kennisagenda werd aangeboden door de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), zij hebben deze kennisagenda gezamenlijk ontwikkeld.

Het initiatief voor deze kennisagenda komt van de zes academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd in het SANO. ZonMw heeft in dit proces ondersteund en strategisch meegedacht, Vilans was betrokken voor afstemming en als kennispartner. De kennisagenda is voor de academische werkplaatsen een belangrijk middel voor onderlinge samenwerking en afstemming. Voor ZonMw is het een waardevolle bron voor programmering van lopende en nieuwe subsidieprogramma’s, met hierin een zichtbare urgentie voor kennisontwikkeling voor houdbare en kwalitatief goede ouderenzorg.

Dynamisch kenniskompas

Voor deze kennisagenda is gebruik gemaakt van bestaande kennisagenda’s: de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid en Zorg, de kennisagenda’s vanuit beroepsgroepen voor specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en wijkverpleging (V&VN) en kennisagenda’s van specifieke patiëntenverenigingen zoals Alzheimer Nederland. De kennisagenda Langdurige Ouderenzorg is bedoeld als synthese van de bestaande kennisagenda’s. De kennisagenda is aanvullend en onderscheidend omdat deze o.a. is toegespitst op de langdurige ouderenzorg. Het omvat alle zorgsettings en is en multidisciplinair ingestoken. De agenda wordt gebruikt als dynamisch kenniskompas voor de langdurige ouderenzorg, dat regelmatig wordt geactualiseerd met nieuwe kennisthema’s.

Over de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg

Sinds eind 2017 ontvangen de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg structurele financiering in het programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van ZonMw in opdracht van VWS. Binnen VWS is dit programma een onderdeel van het bredere programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. De financiering is bedoeld om de kennisinfrastructuur van zes bestaande academische werkplaatsen ouderenzorg te versterken. Binnen de academische werkplaatsen wordt onderzoek naar langdurige ouderenzorg in nauwe samenwerking met deelnemende zorgorganisaties geïnitieerd en uitgevoerd. Daarnaast is de opdracht om te werken aan implementatie en doorgeleiding van nieuwe kennis naar het beroepsonderwijs.