Informatie- en matchmakingsbijeenkomst Modelleren voor pandemische paraatheid

Op 6 december 2023 heeft de informatie- en matchmakingbijeenkomst van de subsidieronde ‘Modelleren voor pandemische paraatheid: een oproep tot innovatie en kennisontwikkeling’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst, geleid door Sjaak de Gouw, ontvingen deelnemers meer informatie van VWS en ZonMw over de subsidieronde en was er voor de ongeveer 50 deelnemers de mogelijkheid om in contact te komen met andere geïnteresseerde partijen.

Tijdens het informatiegedeelte lichtte het ministerie van VWS de beleidsagenda voor een versterkte pandemische paraatheid toe. Een van de onderwerpen binnen deze beleidsagenda is ‘kennis en innovatie’. Het doel van het ministerie van VWS met deze kennis en innovatie programmering is de kennisbasis bij een mogelijke volgende pandemie nog beter op orde te hebben en netwerken van expertise beter te organiseren. Daarnaast wordt multidisciplinaire aanpak gestimuleerd. Voor pandemische paraatheid is het belangrijk dat expertises vanuit verschillende disciplines bij elkaar komen.

Modellering is een van de thema’s in de kennis en innovatie programmering van het ministerie van VWS. Tijdens de bijeenkomst benoemde het ministerie van VWS de lopende initiatieven voor de versterking van modellering voor infectieziekten:

  1. Lopend kennisprogramma pandemische paraatheid bij ZonMw.
  2. Nationaal samenwerkingsplatform infectieziektemodellering bij het RIVM, voor een sterker modelleringslandschap met open karakter.
  3. De ZonMw subsidieoproep ‘modelleren voor pandemische paraatheid: een oproep tot innovatie en kennisontwikkeling’ voor de verrijking en het toekomstbestendig maken van het vakgebied.

ZonMw en het ministerie van VWS benadrukten dat de focus van deze subsidieoproep ligt op innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van infectieziektemodellering ten behoeve van pandemische paraatheid. Daarbij werd onderstreept dat het van belang is te onderzoeken welke innovaties en kennis potentieel kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig maken of vernieuwen van de modellering, evenals welke aspecten uit andere disciplines mogelijk benut kunnen worden voor de infectieziekten. ZonMw stimuleerde multidisciplinaire samenwerkingen en om buiten de gebaande paden te denken. Daarnaast zijn er door ZonMw nog enkele highlights uit de subsidieoproep gepresenteerd. Aan het einde van het informatiedeel was er de gelegenheid om vragen te stellen. Een selectie van vragen die ZonMw heeft ontvangen naar aanleiding van de subsidieoproep of de bijeenkomst is te vinden in de Q&A.

Na het informatieve gedeelte kregen de deelnemers de gelegenheid om met elkaar in contact te treden. Ze namen deel aan verschillende sessies waarin potentiële samenwerkingen verkend konden worden. Om de interessante gesprekken die tijdens deze sessies plaatsvonden te stimuleren, werden de gegevens van de deelnemers met hun toestemming met elkaar gedeeld. Op deze manier konden deelnemers na afloop van de bijeenkomst contact met elkaar opnemen om verdere mogelijke samenwerkingen te bespreken.