Modelleren voor Pandemische Paraatheid: Een oproep tot innovatie en kennisontwikkeling opengesteld

Op 20 november 2023 is de subsidieronde ‘Modelleren voor Pandemische Paraatheid: Een oproep tot innovatie en kennisontwikkeling’ opengesteld. Deze subsidieronde is een onderdeel van het ZonMw kennisprogramma Pandemische Paraatheid.

De oproep staat open voor voorstellen die zich richten op kennisontwikkeling en innovatie van modellering ter voorbereiding op een mogelijke volgende pandemie en/of een effectieve bestrijding daarvan. ZonMw stimuleert hiervoor ook kennis en innovaties te benutten vanuit andere modelleerdisciplines dan de infectieziektemodellering. Het doel is kennispartijen uit diverse vakgebieden uit te dagen voorstellen in te dienen met onderzoek naar of ontwikkeling van innovatieve modellen, producten, kennis, inzichten of ideeën ten behoeve van modellering voor pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding. Meer informatie hierover is te vinden in de subsidieoproep.

Informatie over de subsidieoproep

Voor deze subsidieronde is een totaal budget van €6.500.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is €500.000,- met een maximale looptijd van 15 maanden. De hoofdaanvrager van de subsidie moet verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie. Daarnaast kunnen samenwerkingspartijen ook aanspraak maken op (een deel van) de subsidie.

Binnen deze subsidieronde is er geen projectidee fase, maar is een verplichte vooraanmelding van uw subsidieaanvraag wel vereist. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 22 januari 2024 een vooraanmelding heeft gedaan. Subsidieaanvragen die 22 januari 2024 niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie hierover is te vinden in de subsidieoproep.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is maandag 26 februari 2024, 14.00u.

Informatie- en matchmakingbijeenkomst

Op woensdag 6 december van 10.00u – 12.00u vindt een online informatie-en matchmakingbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over de subsidieoproep. Bent u daarnaast ook op zoek naar de juiste partij(en) om mee samen te werken? Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om in contact te komen met andere geïnteresseerde partijen. Het doel is het stimuleren van samenwerkingen/verbindingen tussen verschillende relevante partijen, die vervolgens gezamenlijk een subsidieaanvraag kunnen indienen. U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst. Aanmelden kan tot en met maandag 27 november 2023.

Belangrijke data

 

Deadline aanmelden bijeenkomst Maandag 27 november 2023
Informatie- en matchmakingbijeenkomst Woensdag 6 december 2023, 10.00u – 12.00u
Deadline aanmelden subsidieaanvraag Maandag 22 januari 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag Maandag 26 februari 2024, 14.00u
Streefdatum besluit Begin juni 2024
Uiterlijke startdatum project 1 september 2024

 

 

Contact

Lamiae Belhadji, programmamanager
Olav Zandbergen, programmasecretaris

E-mail: pandemicpreparedness@zonmw.nl 
Telefoonnummer: 070 - 515 03 13