Implementatie van kansrijke interventies in de praktijk

Om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te behouden of te verbeteren stimuleren wij de implementatie van kansrijke interventies in de palliatieve zorg. In onze stimuleringssubsidie ronde 1 startten 27 projecten met de implementatie van 2 interventies.

Kansrijke interventies

Het voorgaande programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ leverde kansrijke interventies op die de zorg voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbetert. Het vervolgprogramma ‘Palliantie II’ legt het accent op het implementeren van deze kansrijke interventies. Met een stimuleringssubsidie waarmee wij zorgorganisaties ondersteunen in het implementeren en borgen van een kansrijke interventie, kan kennis uit de praktijk veel breder worden toegepast. In de 1e ronde van de stimuleringssubsidie startten zorgorganisaties met 1 van de volgende 2 interventies:

 1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
 2. Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking

SVP-interventie

Het tijdig signaleren van de palliatieve fase geeft de patiënt en naaste de kans om na te denken over wat ze belangrijk vinden en waar de behoeften liggen op gebied van zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners dan rekening mee houden in de zorgplanning. De SVP-training helpt zorgverleners om beter te herkennen wat de patiënt bezighoudt en zo meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de patiënt, waardoor proactieve palliatieve zorgplanning kan plaatsvinden. 15 projecten startten met het implementeren van de SVP-interventie voor structureel goede proactieve zorgplanning binnen hun organisatie.

 1. SVP – Vraag de patiënt naar de behoeften en wensen in de palliatieve fase
 2. Proactieve zorgplanning(sgesprekken) vanuit de huisartsenpraktijk
 3. In gesprek met cliënten en hun naasten over voorkeuren en wensen in palliatieve zorg
 4. Pilot proactieve zorgplanning Sint Anna
 5. Markenheem markeert zingeving
 6. SVP scholing in de huisartsenzorg
 7. Optimalisatie van palliatieve zorg aan patiënten door kennisverbreding van medewerkers
 8. Proactief in gesprek over kwaliteit van leven en sterven
 9. Rust in hoofd en lijf tijdens de laatste levensfase
 10. Implementatie fase-georiënteerde palliatieve zorg (inclusief zorgpad stervensfase) en vormgeving in ECD
 11. RST Zorgverleners en het verkennen van wensen en behoeften van de palliatieve cliënt
 12. Proactieve zorgplanning in palliatieve zorg thuis
 13. Markering en implementatie van het Zorgpad stervensfase in de wijkverpleging
 14. Proactieve palliatieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk in Twente
 15. Later begint vandaag - Proactieve (Palliatieve) Zorgplanning

Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten willen graag over toekomstige zorg praten in de laatste levensfase. Tijdig bespreken wat je in acute situaties doet en praten over zorgwensen en behoeften (advance care planning: ACP) geeft hen rust en vertrouwen dat zorgverleners passende zorg bieden. Het ACP-programma bestaat uit een training voor zorgverleners, informatiemateriaal over ACP en een follow-upgesprek over de toepassing in het zorgproces. 12 projecten startten met het implementeren van het ACP-programma om zo passende zorg te bieden aan de cliënten in hun organisatie.

 1. Oprechte aandacht voor professionele palliatieve zorg
 2. Vooruit denken bij achteruitgang
 3. Samen Verder Kijken: proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking in Prinsenstichting
 4. Samen zorgen voor een goed levenseinde bij Ons Tweede Thuis
 5. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking bij Odion
 6. Palliantie bij Pijler zorg & wonen. Een implementatieproject
 7. Implementatie ACP bij Koraal
 8. PZP introductie bij Pergamijn voor mensen met een verstandelijke beperking
 9. Pluryn aan de slag met proactieve zorgplanning!
 10. Doodgewoon bespreekbaar; proactieve zorgplanning binnen Daelzicht
 11. Proactieve zorgplanning binnen Sprank: vroegtijdig in gesprek met de cliënt over de toekomstige zorg
 12. Amerpoort en Sherpa staan stil voor de dood

ZonMw en kansrijke interventies

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het programma Palliantie II. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren wij in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.