Experts bijeen om te spreken over DSD/intersekse

Op donderdag 19 juni organiseert ZonMw in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over jonge kinderen met DSD/intersekse.

Het doel is om input op te halen over hoe non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) bij jonge kinderen met DSD/intersekse kunnen worden voorkomen. Experts, betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen rondom het thema gaan daartoe met elkaar in gesprek. 

Feitelijke basis voor rondetafelgesprek met startdocumenten

Om de discussie tijdens het rondetafelgesprek te laten starten vanuit de feiten, zijn voorafgaand aan het gesprek 2 documenten opgesteld. Dit is gedaan door onafhankelijke experts, zonder belangen met betrekking tot het onderwerp DSD/Intersekse. De startdocumenten worden gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek. Zo vormen ze de aftrap voor dialoog en discussie met de aanwezigen. De documenten schetsen de (on)mogelijkheden om niet-noodzakelijke medische behandelingen te beperken/reguleren vanuit zowel juridisch als medisch perspectief.

Intersekse is een variatie op wat als de mannelijke of vrouwelijke sekse wordt beschouwd. De term verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. DSD (Differences in Sexual Development) is gedefinieerd als aangeboren aandoeningen waarbij de ontwikkeling van chromosomale, gonadale of anatomische geslachtskenmerken atypisch is (Belangenbehartigers van) mensen met DSD/intersekse personen en zorgprofessionals hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van gezondheid en zorg voor mensen met DSD/intersekse personen. Ook dringen zij aan op meer bewustwording en de verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met DSD.

Oplevering resultaten via ZonMw

Van het rondetafelgesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt samen met de startdocumenten aangeboden aan het ministerie van OCW als opdrachtgever. Daarna worden de documenten via ZonMw voor iedereen beschikbaar gesteld.