Congres Zorgevaluatie: samen werken aan passende zorg

Vanuit alle hoeken van het land kwamen 400 zorgprofessionals en beleidsmakers op 1 juni 2023 bijeen voor het Congres Zorgevaluatie. De centrale vraag van deze dag was: hoe kunnen we met alle betrokken partijen zorgen dat zorgevaluatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg? Het congres werd georganiseerd door ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG).

Tijdens zijn opening lichtte dagvoorzitter Raphael Hemler kort toe wat zorgevaluatie inhoudt: ‘Het is een proces dat begint bij het opstellen van vragen die we willen beantwoorden via kennisagenda's van verschillende wetenschappelijke verenigingen. Dan volgt de opzet en uitvoering van een studie, gevolgd door de implementatie van de resultaten in richtlijnen en op de werkvloer.’ Hemler benadrukt dat passende zorg uiteindelijk gaat om passende zorg voor de patiënt in de spreekkamer.

Een praktijkvoorbeeld dat tijdens het congres werd gepresenteerd, was de CLEAR CAD-studie. Jose Hendriques, cardioloog van Amsterdam UMC, lichtte toe hoe dit onderzoek diagnostiek en behandeling combineert voor patiënten met pijn op de borst die zich melden op de polikliniek. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen binnen het programma ZE&GG, waaronder zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, vertelden aan de hand van dit voorbeeld wat hun rol is bij zorgevaluatie. Connie Kooijman, een ervaringsdeskundige, benadrukte het belang van het betrekken van patiënten bij zorgevaluatie en pleitte ervoor om vaker gebruik te maken van hun perspectief. Ze werd uitgenodigd om lid te worden van de ZE&GG klankbordgroep.

Een inspirerende keynote-speech werd gegeven door Ray Klaassens, voormalig leider binnen de Special Forces. Hij deelde zijn visie op samenwerking en leiderschap en benadrukte het belang van wederzijds respect, begrip en vertrouwen. Hij moedigde de deelnemers aan om verder te gaan dan wat nodig is en zich in te zetten voor het grotere geheel en daarbij de gezamenlijke stip op de horizon, de patiënt, goed in het vizier te houden, want daar doen we het voor.

Naast de plenaire sessies waren er ook deelsessies waarin dieper werd ingegaan op verschillende onderwerpen binnen zorgevaluatie.

Tijdens het congres zijn verschillende prijzen uitgereikt. De ZonMw Parel, uitgereikt door Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw, ging naar het onderzoeksproject ‘Thuis instellen van Chronische Beademing’. ‘Dit onderzoek onderscheidt zich door de hoogwaardige kwaliteit van de studie en de succesvolle samenwerking tussen de vier thuisbeademingscentra, patiëntenorganisaties en andere betrokken partijen, met een daadwerkelijke impact op de patiëntengroep’, aldus Timmerhuis. Daarnaast werd de Ben Willem Mol Prijs uitgereikt aan de PREPARATION zorgevaluatie voor een voorspoedige inclusie van patiënten en aan de vakgroepen van het OLVG, die zich onderscheiden door een grote bijdrage aan patiëntendeelname aan studies van andere centra.  De nieuwe Verpleegkundige Beter Laten Lijst 2.0 werd gepresenteerd door Getty Huisman, onderzoeker van IQ Healthcare. De lijst werd feestelijk overhandigd, waarbij de aanwezigen de QR-code konden scannen om direct toegang te krijgen tot de lijst en bijbehorende infographics.

Het congres werd afgesloten door Barbara Goezinne, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie VWS. Goezinne refereerde aan de commissie Dunning, die jaren geleden al probeerde uit te splitsen wat we wel en niet moesten leveren aan zorg. Ze benadrukte dat de uitdagingen tegenwoordig verder gaan dan alleen financiële aspecten, en benoemde het gebrek aan personeel als cruciale factor: ‘Het is niet eens meer een geldkwestie, maar een personeelskwestie. We hebben simpelweg de mensen niet.’ Ze onderstreepte dat de focus nu ligt op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. ‘Ik heb een droom voor de zorg. Met kennis, inzet en lef maken we die samen? waar: passende zorg.’

ZonMw en zorgevaluatie

Zorgevaluaties evalueren bestaande zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Wij financieren zorgevaluaties o.a. in de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Evaluatieonderzoek ZE&GG. Daarnaast stimuleren we het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar kennis nodig is. Het resultaat: samen zorgen we voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid en welzijn voor iedereen.