ZonMw Parel voor thuis Instellen op chronische beademing

Op 1 juni 2023 ontving het onderzoeksteam van de 4 centra voor thuisbeademing een ZonMw Parel voor hun onderzoek naar het thuis instellen op chronische beademing. Dat gebeurde tijdens het Congres Zorgevaluatie in de Rijtuigenloods, Amersfoort. Thuis instellen is veilig, prettiger voor patiënten en kost minder. Een verspreidings- en implementatiesubsidie droeg bij aan een nieuwe richtlijn, een werkprotocol en eerste stappen naar een passende diagnose-behandelcombinatie.

Sommige patiënten met aandoeningen die de longfunctie aantasten hebben chronische ademhalingsondersteuning nodig. Deze kan heel goed thuis worden opgestart in plaats van in het ziekenhuis. Dat blijkt uit diverse studies van de vier centra voor thuisbeademing bij de universitair medische centra van Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist in het Groningse UMCG, promoveerde in 2017 op een eerste vergelijkende studie onder 77 patiënten. Ze ontdekte dat het instellen op beademing in de thuissituatie net zo veilig én effectief is als in het ziekenhuis.

Veilig én doelmatig


De volgende stap was het verder brengen van de aanpak. Dat gebeurde in de door ZonMw gefinancierde HOMERUN-studie van de vier centra. Het onderzoek bevestigde de eerdere resultaten: thuis instellen is veilig en net zo effectief als in het ziekenhuis. Bijkomend voordeel: het bespaart per patiënt ruim 3.000 euro. Om de aanpak breder te laten landen financierde ZonMw een Verspreiding- en Implementatie-impuls (VIMP). Daarin is gewerkt aan een nieuwe richtlijn Chronische beademing, een werkprotocol voor de centra voor thuisbeademing en een passende diagnose-behandelcombinatie (DBC). De richtlijn is aangepast, het werkproces is helder beschreven, de DBC staat in de steigers.

Een 8,5 van patiënten

Longarts Peter Wijkstra (UMCG) ontving de Parel namens het gehele onderzoeksteam. ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis: ‘Dit is een mooi voorbeeld van goed onderzoek dat vanuit een intensieve samenwerking impact realiseert.’ Thuis instellen van beademing is duidelijk beter voor de patiënt, zo is gebleken. Patiënten zijn er zeer tevreden over, vooral omdat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. In een focusgroepinterview gaven deelnemers thuisinstelling gemiddeld een 8.5. Wijkstra is zowel ambitieus als realistisch over de verdere implementatie met vervolgfinanciering uit de ZonMw-ronde Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg. ‘Laten we zorgen dat 75% van de mensen die dat willen thuis wordt ingesteld. Zodat een grote groep patiënten kan profiteren van gepaste zorg thuis.’