Minister Kuipers neemt Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica in ontvangst

Op maandag 6 maart 2023 heeft Véronique Timmerhuis het ‘Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica’ aangeboden aan minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitreiking vond plaats tijdens een minisymposium georganiseerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

TTP kan mogelijk verbeteringen opleveren

Naar schatting 200.000 mensen in Nederland met een psychiatrische aandoening houden ondanks regulier aangeboden behandelingen ernstige psychische klachten. Helaas zijn in de psychiatrie in de afgelopen decennia weinig therapeutische innovaties of nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die deze impasse hebben kunnen doorbreken. Uit een toenemend aantal studies komen in de afgelopen jaren aanwijzingen naar voren dat therapeutische toepassingen van psychedelica (TTP), zoals ketamine, MDMA en psilocybine, significante verbeteringen kunnen opleveren voor patiënten met therapieresistente psychiatrische aandoeningen (zoals depressie en PTSS) en bij (neurologische) pijnstoornissen.. 

Ik kijk uit naar de reactie van minister Kuipers en hoop op een nadere samenwerking rond deze thematiek in het belang van alle betrokkenen.
Véronique Timmerhuis

Signalement geschreven in opdracht van ZonMw

ZonMw heeft op dit onderwerp een signalement laten opstellen. De schrijversgroep, onder leiding van Prof. dr. Robert Schoevers (Psychiatrie, UMCG) heeft het signalement geschreven in opdracht van de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en Geestelijke Gezondheidszorg. Dit signalement beschrijft de stand van zaken op het gebied van TTP, de mogelijke doelgroepen en voor- en tegenstanders, de kennishiaten en de kansen en belemmeringen op het gebied van onderzoek en implementatie. Ook worden oplossingsrichtingen benoemd, zoals het pleiten voor een landelijk netwerk van universitair medische centra en GGZ-instellingen voor de coördinatie van grootschalig onderzoek, opleiding, accreditatie en kwaliteitsbewaking, en het instellen van een omvangrijk landelijk onderzoeks- en implementatieprogramma.