ZonMw-informatiebijeenkomst ‘Experimenten alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg’

Op 9 oktober 2023 vond de digitale informatiebijeenkomst over de subsidieoproep ‘Experimenten alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg’ plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden voor potentiële aanvragers. De slides en de opname van de informatiebijeenkomst kunt u bij dit artikel terugvinden.

Inhoud informatiebijeenkomst

ZonMw-programmamanagers Viviënne Lahaut en Paula du Pont presenteerden de highlights uit de subsidieoproep. Zij stonden stil bij de aanleiding voor het openstellen van deze subsidieoproep 'Experimenten alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg'. Ook gingen ze in op het proces rondom het aanvragen van subsidie met informatie over ‘wat dien ik in’ en ‘wat wordt er van mij als aanvrager verwacht’. Ze bespraken waar men op moet letten bij het schrijven van een subsidieaanvraag met specifieke aandacht voor de randvoorwaarden, de beoordelingscriteria en het format voor het schrijven van het projectvoorstel. Verder gingen ze in op de beoordeling van de subsidieaanvragen. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers ook vragen stellen. Deze vragen en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen over deze subsidieoproep.

Kijk hieronder de informatiebijeenkomst terug. 

Ondersteuning nodig?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was ook aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst en vertelde onder andere over de ondersteunings- en adviesmogelijkheden die zij en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) aanbieden. Zo organiseert de NZa op 2 november 2023 een workshop over alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg. Ook zijn de NZa en PZNL beschikbaar voor inhoudelijk advies over de experimenten via het mailadres van de NZa. Zie voor meer informatie de website van de NZa.

Contact

Heeft u vragen specifiek over de subsidieoproep? Dan kunt u contactopnemen met ZonMw. Geef hierbij aan wat uw vraag is. Waar wenselijk, is het ook mogelijk om een telefonische afspraak met ons te maken. Voor inhoudelijk advies over de experimenten verwijzen wij u graag naar de NZa.

Programma Palliantie

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg, passende zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.