Safety-II: patiëntveiligheid vergroten door te leren van de dagelijkse praktijk

Interviewreeks
Safety-II is een manier om patiëntveiligheid te vergroten door te leren van de alledaagse praktijk in de brede zin, met een focus op waarom het meestal wel goed en soms minder goed gaat in de uitvoering van het zorgproces. Wat zijn de ervaringen met Safety-II in de Nederlandse medisch-specialistische zorg?

In het najaar van 2021 hebben we vanuit ons programma Safety-II en veiligheidsergonomie 11 praktijkgerichte onderzoeken naar de werking van de Safety-II-principes in de Nederlandse medisch-specialistische zorg gefinancierd.  Begin 2023 zijn 12 projecten gestart die voortborduren op resultaten van eerdere projecten met grotere, vergelijkende projecten of de werkzame elementen van Safety-II toetsen door praktische en toegankelijke voorbeelden over de toepassing van Safety-II in de praktijk te onderzoeken. In deze interviewreeks delen verschillende projectbetrokken hun ervaringen.

Afbeelding

Samen leren van de dagelijkse visite op de afdeling kindergeneeskunde

Op alle werkdagen wordt visite gelopen op de kamer van de patiënt. Hoe zorgen we met elkaar dat er een gedeeld situatieoverzicht ontstaat en hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?
Afbeelding

Vepleegkundigen in the lead voor kwaliteit- en patiëntveiligheid

Verpleegkundigen stellen alles in het werk om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te garanderen. Hoe kunnen zij meer invloed uitoefenen op hoe zij hier in hun werk vorm aan geven?
Afbeelding

Interview met Loes Pijnenborg en Marit de Vos

Eind april 2021 hebben we de eerste 11 onderzoeken naar Safety-II gefinancierd. Waarom zijn deze onderzoeken zo belangrijk en wat leveren ze naar verwachting op?

Programma Safety-II en veiligheidsergonomie

Safety-II is gericht op het vergroten van patiëntveiligheid door te kijken naar wat juist goed gaat, in plaats van uitsluitend naar wat niet goed gaat. Daarbij ligt de focus op het aanpassingsvermogen en de veerkracht (resilience) van zorgprofessionals in de context waarin zij werken. Maar hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? Om dat te onderzoeken, financierden we vanuit ons programma Safety-II en veiligheidsergonomie 11 projecten die hier onderzoek naar doen.

Ons programma is onderdeel van het landelijke programma Tijd voor Verbinding: de volgende stap in patiëntveiligheid, dat eind 2018 is opgezet met de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zelfstandige Klinieken Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te verbeteren.