Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis-congres 2022: betrek gebruikers bij de inzet van e-health

Hoe stel je de behoeften van senioren centraal bij de ontwikkeling en implementatie van e-health toepassingen? Deze vraag stond centraal in de sessie ‘Gebruikersbetrokkenheid bij de inzet van e-health’ tijdens het Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis-congres op 15 juni. De sessie werd verzorgd vanuit Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en Active and Assisted Living (AAL).

Merlijne Sonneveld van Amaris en Daan van Vliet van Tante Louise deelden hun ervaringen met het ontwikkelen én implementeren van zorginnovaties. Hierbij ging Joop Beelen van PGOsupport dieper in op de verschillende rollen van gebruikersparticipatie.

Er kwamen verschillende fasen van uitrol van e-health in zorgorganisaties aan bod. Met als doel: uitwisselen van relevante kennis en zo samen de zorg te verbeteren. De sessie leverde een levendig gesprek op. De conclusies daarvan zetten we hier op een rijtje.

Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen?

Betrek alle eindgebruikers

Zorg bieden betekent samenwerken. Bij het gebruik van e-health zijn bijna altijd meerdere partijen betrokken: professionals, mantelzorg/familie en de ouderen zelf. Zij zijn allen eindgebruikers van e-health toepassingen. Daarom is het belangrijk ze allemaal bij het proces te betrekken.

In alle fasen van een traject

Eindgebruikers zijn meer dan alleen ‘testers’. Zij kunnen ook waardevolle input geven over knelpunten of over wensen en eisen bij de nieuw te ontwikkelen toepassing. Maar zeker ook bij de doorontwikkeling van proefversies, bij het dagelijks gebruik en bij de implementatie. Betrek eindgebruikers daarom bij alle fasen van het project. Dat levert waardevolle inzichten op.

De participatiematrix is een tool die hierbij kan helpen. Hierin kunnen de betrokkenen gemaakte afspraken vastleggen.

Verwachtingsmanagement

Duidelijkheid in verwachtingen stimuleert betrokkenheid en focus, en voorkomt teleurstelling en afhaken. Wees daarom helder over:

  • wat je verwacht;
  • wat mogelijkheden maar ook grenzen zijn;
  • wat ieders rol en verantwoordelijkheid is.

Zet e-ambassadeurs in op alle niveaus van de organisatie

Implementatie vraagt om uiteenlopende stappen en communicatie, gericht op alle niveaus van de organisatie. Zet e-ambassadeurs in – van bestuur en management tot en met de balie en de schoonmaak. En vergeet niet om ook onder eindgebruikers e-ambassadeurs te mobiliseren, met name familie en ouderen zelf.

Digitaal ‘zijn’

E-health is veel meer dan het invoeren een bepaalde techniek of app. Het vraagt om, soms ingrijpende, aanpassingen en veranderingen van werkwijze, houding, organisatie en structuur. E-health is daarom niet een techniek of toepassing die je ‘er even bij doet’. Het is een totaal andere manier van werken en omgaan met elkaar. Je moet niet digitaal doen maar digitaal zijn.

Implementatie is nooit af

Implementatie is een cyclisch leerproces dat altijd doorgaat. Implementatie is nooit af. En als je eindgebruikers serieus betrekt bij implementatie, dan is het betrekken van eindgebruikers dus ook een continu proces. Wat de kwaliteit, draagvlak en focus van implementatie weer ten goede komt.