Projectomschrijving

Doel

Dit project is een verlenging van de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer (afgekort tot Rapid Responder GGZ - RR GGZ) die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. Op de RR GGZ, een onopvallend bus, rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Friesland met een chauffeur wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De resultaten van de afgelopen 10 maanden laten zien dat meldingen in veel gevallen (60%) ter plekke kunnen worden ge-deescaleert en er veel minder dan aanvankelijke verwacht vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. De RR GGZ is 210 keer ingezet op een melding. Door de beschikbaarheid crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig. In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen.

Resultaten

De RR GGZ en de crisisbeoordelingslocatie (CBL) zijn een waardevolle aanvulling in de zorg en ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag in Friesland. Politieagenten, ambulancepersoneel, huisartsen en medewerkers van de crisisdienst hebben grote waardering voor de inzet van de RR GGZ. Zij geven aan dat dit initiatief ook daadwerkelijk bijdraagt aan het bieden van passende zorg op de juiste plek. Ook bestuurlijk wordt de pilot breed gedragen.

De RR GGZ laat zien dat een betrokkene in veel gevallen helemaal niet vervoerd hoeft te worden, maar gewoon thuis kan blijven. Tevens is een beoordeling op de CBL voor betrokkene en hulpverlener aangenamer dan in een politiecel. Bij een groot aantal inzetten is de politie niet meer betrokken en daar is de samenwerking in beginsel voor opgezet. De pilot erkent het gegeven dat iedere professional zijn eigen kennis en kunde moet kunnen inzetten maar benadrukt vooral dat het gebruik maken van elkaars expertise nodig is om een probleemsituatie succesvol te de-escaleren.

Vanaf januari 2021 wordt de RR GGZ structureel onderdeel van de RAV Fryslân en is er een samenwerkingsovereenkomst tussen RAV, GGZ Friesland en de gemeenten getekend voor 3 jaar.

Bekijk de animatie over de Rapid Responder GGZ

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website