Informatiepagina subsidieronde Open Ronde 13

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieronde Open Ronde 13 opengesteld. Op deze pagina wordt een toelichting gegeven op diverse onderdelen uit deze subsidieronde.
Zo is er een video met nadere toelichting over de subsidieoproep en is er aanvullende informatie over (patiënten)participatie, implementatie, inclusie en de do’s en don’ts bij een subsidieaanvraag. Ook over deze onderwerpen zijn verschillende filmpjes en infographics te bekijken.

Team van medewerkers

Voor iedere subsidieoproep staat er een team van medewerkers voor u klaar. Onderaan de pagina vindt u deze gegevens en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Wij wensen u succes met uw aanvraag.

Informatie Open Ronde 13

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Binnen de Open Ronde is ruimte voor onderzoek naar het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. In de volgende video vertellen wij u meer over de kaders van de Open Ronde 13 en waar u op moet letten bij het indienen van de aanvraag.

Bekijk de presentatie 'Waar moet uw aanvraag aan voldoen?'


In deze video vertellen wij u waar een aanvraag aan moet voldoen in de Open Ronde 13.

Bekijk de presentatie 'Hoe verloopt de aanvraag en de beoordeling?'


In deze video vertellen wij u meer over het proces van de subsidieaanvraag in de Open Ronde 13.

Bekijk de presentatie 'Aandachtspunten voor de aanvraag'


In deze video geven wij u belangrijke aandachtspunten mee voor een subsidieaanvraag in de Open Ronde 13.

Informatie en handige tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag

Op de pagina ‘Hoe werkt subsidie aanvragen?’ vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van subsidie bij ZonMw. In de filmpjes hieronder gaan we dieper in op de elementen die een succesvolle aanvraag moet hebben.

In deze video bespreekt Koos Burggraaf de tips voor een geslaagde inclusie.

In deze video vertelt Manuela Joore over de do’s en don’ts bij subsidieaanvragen.

Tijdpad Open Ronde 13

Deadline indienen projectidee 19 september 2023, vóór 14.00 uur
Ontvangst advies commmissie eind december 2023
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag 5 maart 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten begin april 2024
Deadline indienen wederhoor eind april 2024
Besluit medio juli 2024
Uiterlijke startdatum projecten medio januari 2025

De tekst in de subsidieoproep is altijd leidend.

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

In deze video legt Jolanda Huizer uit wat we bij ZonMw verstaan onder participatie.

Implementatie en impact

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En hoe laat je dat zien?

Om de resultaten van uw project succesvol te implementeren in de praktijk, is het van belang tijdens het hele project nauw samen te werken met uw stakeholders. Op de pagina ‘Implementatie en Impact’ leest u wat ZonMw van u verwacht. Tijdens het GGG-themawebinar ‘Implementeren van start tot finish’ deelden sprekers hun ervaringen en kwamen met concrete tips en voorbeelden uit de praktijk.

In deze video vertelt Pauline Goense meer over het onderwerp implementatie bij ZonMw.

Contact met het team voor specifieke vragen

Het Open Ronde team bestaat uit:

  • Francijn Oom, programmamanager
  • Emily van der Lugt, programmasecretaris
  • Roshnie Binda, programmamedewerker
  • Farcia Wazied, clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag
en is
deze in de bovenstaande informatie en
filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd
contact (telefonisch/mail) opnemen met de
teamleden van de Open Ronde. Indien gewenst
kan er een telefonische afspraak worden
gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl