Hospicezorg

Interviewreeks
Hoe ziet de hospicezorg eruit in Nederland en wat is daarin belangrijk? Hoe draagt onderzoek eraan bij om de hospicezorg nog veiliger, betrouwbaarder en toetsbaarder te maken?

Onderzoek naar de hospicezorg in Nederland

Wie ongeneeslijk ziek is kan terecht in een hospice voor zorg en verblijf in huiselijke sfeer in de laatste levensfase. Welke soorten hospices zijn er? Welke zorg biedt een hospice? In deze interviewreeks vertellen onderzoekers en mensen uit de hospicepraktijk hier meer over.

Afbeelding

'Iedereen wil graag dat mensen hun laatste levensfase goed doormaken'

Hoe ziet de hospicezorg eruit en wat zijn behoeften van zorgvragers? Dat werd onderzocht in deze studie, waarbij patiënten, naasten, zorgverleners en beleidsmakers constant feedback gaven via gidspanels. Welke adviezen kwamen hieruit?
Afbeelding

Zonder samenwerking geen zorg op maat

Manager Angelique de Wit schrijft over wat zij belangrijk vindt in de hospicezorg en hoe onderzoek dit verder kan verbeteren. ‘Afstemming tussen vrijwilligers en professionals, en meer bekendheid met elkaars kunde en verantwoordelijkheden is nodig.’
Afbeelding

Hospice Balade: speciale zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

De meeste mensen met een verstandelijke beperking sterven in hun eigen omgeving. Thuis of in de instelling waar ze altijd hebben gewoond. In Nederland is Hospice Balade een plek waar mensen terecht kunnen als thuis sterven niet gaat.