Enorme impuls in e-health gebruik sinds SET COVID-19 subsidie

Bekijk het evaluatierapport
E-health zorg op afstand tijdens covid
Tijdens de coronapandemie is een noodregeling opgezet binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiermee konden aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis versneld en/of extra inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. De subsidie zorgde voor een enorme en blijvende toename van e-health gebruik. Bekijk het evaluatierapport van deze regeling.

Enorme impuls in e-health gebruik

De SET COVID-19 subsidie heeft gezorgd voor een enorme impuls in het gebruik van e-health door aanbieders van zorg en ondersteuning: het aantal gebruikers is verdrievoudigd en de impact is blijvend. Daarnaast zijn eindgebruikers tevreden met de toepassing en kozen de meeste organisaties voor beeldzorg. In onderstaand rapport ziet u de resultaten.

Bekijk het  evaluatierapport