Domein 2.7: coördinatie en continuïteit

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Kwaliteit van palliatieve zorg vergt coördinatie en continuïteit van zorg en met kennis van zaken vooruit plannen. Een persoonlijk en dynamisch team van zorgverleners is continu beschikbaar. Het team werkt op basis van het individueel zorgplan, met de centrale zorgverlener als verbindende schakel.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: