Niet-westerse migranten maken minder gebruik van palliatieve zorg. Deze sluit vaak niet aan bij hun wensen in de laatste levensfase. Met het project ‘In gesprek over leven en dood’ biedt Pharos zorgverleners ondersteuning. Niet-westerse migranten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om beter voor zichzelf op te komen. Op 7 november 2018 ontving projectleider Gudule Boland namens de projectgroep een ZonMw Parel uit handen van minister Hugo de Jonge van VWS op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg.

Eigen regie vergroot

Volgens ZonMw levert het project mooie, praktische resultaten op voor de zorgprofessionals, zoals onderwijs- en scholingsmateriaal over cultuursensitieve palliatieve zorg. Deze materialen worden breed verspreid door effectieve communicatie naar relevante organisaties. Pharos is hiermee een goed voorbeeld voor andere projecten. Daarnaast is Pharos sterk in de implementatie van de projectresultaten. In samenwerking met drie migrantenorganisaties zijn voorlichters getraind. Aan hun voorlichtingen namen 500 niet-westerse migranten deel van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. De eigen regie van deze groepen migranten wordt mede door voorlichtingsbijeenkomsten versterkt. 

Taboes doorbreken

Gudule Boland is trots op de Parel. ‘De belangstelling voor de bijeenkomsten is onverminderd groot. Daar gaan we dus mee door. De films doorbreken taboes, waardoor families in alle rust tot serieuze gesprekken komen. Ik wil erop inzetten dat zorgverleners die films standaard aanbieden, zodat niet-westerse migranten al vroeg over hun wensen voor de laatste fase gaan praten. Stel dat mensen de huisarts vragen hun vader niets over een ernstige diagnose te vertellen. Dan kan het antwoord zijn: kijkt u eerst eens rustig met de familie naar deze film.’

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website