Parelproject PaTz heeft een methodiek uit Engeland in Nederland geïntroduceerd en uitgeprobeerd om de coördinatie en de continuïteit van de palliatieve zorg te verbeteren. De verspreiding van deze methodiek verloopt succesvol: zeventig PaTz-groepen door het land werken nu op deze manier.

Van versnippering naar samenwerking

Hoe meer – parttime werkende – zorgverleners bij de palliatieve zorg betrokken zijn, hoe lastiger de coördinatie en continuïteit van deze zorg. Projectleider Bart Schweitzer van Stichting PaTz heeft een methodiek die in Engeland is ontwikkeld als oplossing voor dit probleem, naar Nederland gehaald. Zes maal per jaar komen huisartsen en wijkverpleegkundigen bijeen om patiënten door te spreken die zijn opgenomen in een Palliatief Zorg Register. Zij gaan ook na of andere patiënten uit hun bestand in dit register opgenomen moeten worden. Een getrainde huisarts zit het overleg voor en een deskundige op het terrein van de palliatieve zorg geeft begeleiding.

Enthousiasme in pilot

De methodiek is uitgeprobeerd in vier pilotgroepen in Amsterdam. Ze beviel de deelnemers zo goed dat zij de overleggen wilden voorzetten. Ze wisten elkaar beter te vinden en stemden de zorg onderling beter af. Ze signaleerden ook eerder dat patiënten met kanker en andere chronische aandoeningen in hun praktijk palliatieve zorg nodig hadden. Het aantal ziekenhuisopnames in de laatste drie levensmaanden van de patiënten daalde in deze pilotfase met 14%.

Succesvolle verbreiding

Stichting PaTz werkt vanaf 2011 aan verbreiding van de methodiek. Er zijn inmiddels 70 PaTz-groepen. Voor de mooie resultaten van dit verbeterproject ontving projectleider en gepensioneerd huisarts Bart Schweitzer op 26 november 2014 een Parel.

Verbetering van onderaf

Stichting PaTz blijft in samenwerking met het NHG, V&VN, de netwerken palliatieve zorg, 1ste Lijn Amsterdam (ROS) en IKNL werken aan verspreiding van de PaTz-methode. Streven is dat men overal in Nederland met deze methodiek gaat werken. Huisartsen organiseren de PaTz-groepen ‘bottom up’. De stichting levert tools, ondersteuning, informatie en training, en blijft werken aan meer verdieping van de deskundigheid op het terrein van de palliatieve zorg.

Meer informatie

Aan de slag met het Parelproject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website