In het najaar 2020 is voor zorgverleners een leidraad gepubliceerd over proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) naar aanleiding van de coronapandemie. De leidraad biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen.

Verpleegkundige met mondkapje in gesprek met oude vrouw

Dit is gerealiseerd door het NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, FMS en LAEGO, in samenwerking met PZNL.

Hoe werkt de leidraad?

Als de gezondheid van een patiënt met COVID-19 ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners - vaak met spoed - weten wat de behandelwensen en -grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? De leidraad biedt een helder overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning (Advance Care Planning, ACP) doorlopen worden. Zoals links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid. En voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan.

Nieuw ontwikkeld is het breed gedragen digitaal invulformulier, waarin zorgverleners wensen en behoeften kunnen worden vastgelegd   om met andere zorgverleners te delen. Zodat zorgverleners ook in urgente situaties als de COVID-19-pandemie de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.

Aansluiting bij opdracht VWS

De ontwikkeling van deze leidraad sluit aan op de opdracht van het ministerie van VWS aan de Directeuren van Publieke Gezondheid in april 2020 om te komen tot een regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met COVID-19. De leidraad geeft invulling aan de rol van proactieve zorgplanning in deze aanpak. Het bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits van wetenschappelijke verenigingen met informatie over specifieke patiëntengroepen.

Ook bruikbaar ná de huidige pandemie

De initiatiefnemers van de leidraad benadrukken dat deze ook na de huidige pandemie bruikbaar is: ‘Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie.’

Lees de leidraad

> Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2021. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website