Algemeen

Veelgestelde vragen algemeen

Kan ik bij ZonMw geld krijgen voor mijn onderzoek?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat kan, maar het onderzoek of project moet wel passen in de prioritering van de ZonMw subsidieprogramma’s. In de subsidiekalender kunt u vinden welke subsidieoproepen open staan voor eventuele financiering van uw onderzoek of project. De doelstellingen en prioriteiten van het subsidieprogramma staan in de subsidieoproepen duidelijk aangegeven.

Weet u niet of uw onderwerp in één van de bestaande programma’s valt, neem dan contact op met het programmasecretariaat van het programma waar het mogelijk bij past.

Wat doet ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Meer informatie over onze subsidieprogramma’s vindt u bij Onderzoek en Resultaten. Ook is er een subsidiekalender met alle mogelijkheden voor subsidieaanvragen. Deze subsidiekalender wordt dagelijks geactualiseerd.

Wat betekent de naam ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw komt voort uit twee organisaties: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. Toen deze organisaties fuseerden is gekozen om de naam ZonMw te hanteren. ZonMw is een op zichzelf staande naam en wordt niet ingezet als afkorting.

Waarvoor kan ik bij ZonMw terecht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• ZonMw zet gezondheidsvraagstukken om in onderzoeks- en stimuleringsprogramma’s.

• Aanvragen van subsidies binnen deze programma’s.

• Zoeken/opvragen van informatie over projecten die door ZonMw zijn gesubsidieerd.

• Onderzoeksresultaten van de projecten uit programma’s van ZonMw.

• Informatie over implementeren.

Kan iedereen subsidie aanvragen bij ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen als een programma is opengesteld. Wie kan indienen en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen verschilt per programma. Informatie hierover vindt u in de programmatekst. Iedereen kan subsidie aanvragen, mits de onderzoeker/projectleider is aangesloten bij een organisatie.

Hoe komen jullie aan jullie budget?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Is ZonMw verantwoordelijk voor de onderzoeken die zij subsidieert?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. ZonMw beoordeelt aanvragen op kwaliteit en of het past binnen een programma. De onderzoeker/instelling die het onderzoek uitvoert, is verantwoordelijk en niet ZonMw. In het geval van een onderzoek waarbij patiënten betrokken zijn geldt de voorwaarde dat er een METC verklaring moet zijn (Medisch Ethische ToetsingsCommissie). Daarnaast dienen onderzoekers een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor hun onderzoek. In de subsidievoorwaarden sluit ZonMw aansprakelijkheid uit.

Wat voor soort onderzoeken subsidieert ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw financiert onderzoek dat plaatsvindt binnen de hele zogenaamde kennisketen. Van fundamenteel onderzoek, strategisch onderzoek, toegepast onderzoek, ontwikkelingsprojecten/proefimplementatie tot implementatieprojecten.

Hoe komt een programma tot stand?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opdrachtgevers van ZonMw leggen onderwerpen voor die vragen om nieuwe kennis en/of oplossingen. Daarvoor ontwikkelt ZonMw programma’s. Daarnaast signaleert ZonMw zelf ook vraagstukken in de gezondheidszorg die weer voorgelegd worden aan bijvoorbeeld het beleid.

Hoeveel programma’s lopen er bij ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 80 programma’s.

Waar kan mijn evenement geplaatst worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de agenda van ZonMw.nl en in online magazine mediator.zonmw.nl plaatsen wij alleen evenementen en bijeenkomst waar ZonMw bij betrokken is. Eventueel behoort een advertentie in ons online magazine Mediator wel tot de mogelijkheden. Daarvoor kunt u terecht bij de redactieassistent van Mediator (mediator@zonmw.nl).

Hoe kan ik een publicatie bestellen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw publicaties zijn online, als PDF en soms ook als hardcopy beschikbaar. Indien een hardcopy exemplaar bestelbaar is, kunt u via e-mail een publicatie bestellen.

Sponsort ZonMw congressen en bijeenkomsten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van een specifiek subsidieprogramma kan het voorkomen dat een congres of bijeenkomst door ZonMw (mede) mogelijk wordt gemaakt. Deelname aan (buitenlandse) congressen en bijeenkomsten kunnen passen binnen de projectsubsidie die u van ZonMw heeft ontvangen. Dan adviseren wij u in contact te treden met de programmasecretaris van het betreffend subsidieprogramma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website