Sportinnovator Medaillevouchers

Onderwerpen

 • Topsport
 • Olympische Spelen
 • Innovatie
 • Sportinnovator-centra
 • Sportbonden

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

1 maart 2021

Deadline

3 mei 2021,
14.00 uur

Bekijk

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020

Onderwerpen

 • Zorgevaluatie
 • Bestaande zorg
 • Gepast gebruik
 • Implementatie
 • Onderzoek voor richtlijnenontwikkeling
 • Discipline overstijgend onderzoek
 • Verpleegkundig onderzoek
 • Organisatie van zorg
 • Doelmatigheidsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit

Onderdeel van programma

Evaluatieonderzoek ZE&GG

Geplaatst op

4 december 2020

Deadline

11 mei 2021,
14.00 uur

Bekijk

Sportinnovator subsidietraject: fase 2 – onderzoek en ontwikkeling Uitwerking

Onderwerpen

Deze oproep heeft een focus op drie thema’s die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van het Nationaal Sportakkoord. Daarnaast staat deze oproep open voor innovatieprojecten die bijdragen aan het voorkomen van sportblessures.  

De drie focusthema’s zijn:

 • Bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
 • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
 • Voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt.

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

12 maart 2021

Deadline

12 mei 2021,
12.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website