Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Onderwerpen

 • Voorkomen of verkleinen gezondheidsverschillen die samenhangen met verschil in sociaaleconomische status
 • Verklarend onderzoek naar deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt)
 • Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek, denk bijv. aan ruimtelijke ordening, economie, psychologie, bestuurskunde, demografie, genetica e.d.
 • Altijd in samenhang met onderzoek naar gezondheid
 • Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden hierbij?

  Onderdeel van programma

  Preventieprogramma 5

  Geplaatst op

  12 mei 2017

  Deadline

  25 augustus 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  TOP-subsidies 2017

  Onderwerpen

  • innovatieve (grensverleggende) wetenschap;
  • vernieuwing van een onderzoekslijn wat betreft inhoud èn samenwerking;
  • een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
  • behorend bij onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

  Het potentiële, bij voorkeur breed uitstralende effect op wetenschap is een belangrijk criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen. Daarnaast zijn innovativiteit van het onderzoek, een goed en duidelijk plan van aanpak, een excellent track record, inzicht in de risico’s van het onderzoek en kennisbenutting belangrijke criteria.

   Onderdeel van programma

   TOP-subsidies

   Geplaatst op

   29 juni 2016

   Deadline

   31 augustus 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Werk(en) is gezond

   Onderwerpen

   • Gezondheidsbevordering van werkenden met een lage sociaaleconomische positie.
   • Het ondersteunen van werkenden met een lage sociaaleconomische positie met een chronische aandoening.
   • (Door)ontwikkeling, implementatie en effectiviteit van interventies
   • Verbanden tussen gedrag en de werksituatie in relatie tot gezondheid


    Onderdeel van programma

    Werk(en) is gezond

    Geplaatst op

    23 mei 2017

    Deadline

    5 september 2017,
    14.00 uur

    Bekijk

    Kwaliteit Kinderopvang

    Onderwerpen

    • Kwaliteit en effecten van babyopvang (0-18 mnd)
    • Effectieve interventies gericht op professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
    • Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar)

    Onderdeel van programma

    Kwaliteit Kinderopvang

    Geplaatst op

    6 juni 2017

    Deadline

    5 september 2017,
    14.00 uur

    Bekijk

    Antibiotic Resistance

    Onderwerpen

    Only research within the following research areas is eligible for funding in this round:

    • Mechanisms for acquiring and transmitting antibacterial resistance in different environments e.g., patients, hospitals, farms, nature, etc,.
    • Appropriate (use of) diagnostics
    • Optimising antibiotic dosage and prudent use

    Projects that include social and behavioural sciences and/or contribute to a One Health approach will get a higher priority in this round.

    Research on new targets and alternatives for antibiotics will NOT be funded in this round. NWO TTW will be launching a new research programme on development of antibiotics and alternatives.

     

    Onderdeel van programma

    Antibiotic Resistance

    Geplaatst op

    27 juni 2017

    Deadline

    5 september 2017,
    14.00 uur

    Bekijk
    Naar boven
    Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website