Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Onderwerpen

 • Voorkomen of verkleinen gezondheidsverschillen die samenhangen met verschil in sociaaleconomische status
 • Verklarend onderzoek naar deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt)
 • Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek, denk bijv. aan ruimtelijke ordening, economie, psychologie, bestuurskunde, demografie, genetica e.d.
 • Altijd in samenhang met onderzoek naar gezondheid
 • Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden hierbij?

  Onderdeel van programma

  Preventieprogramma 5

  Geplaatst op

  12 mei 2017

  Deadline

  25 augustus 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  Werk(en) is gezond

  Onderwerpen

  • Gezondheidsbevordering van werkenden met een lage sociaaleconomische positie.
  • Het ondersteunen van werkenden met een lage sociaaleconomische positie met een chronische aandoening.
  • (Door)ontwikkeling, implementatie en effectiviteit van interventies
  • Verbanden tussen gedrag en de werksituatie in relatie tot gezondheid


   Onderdeel van programma

   Werk(en) is gezond

   Geplaatst op

   23 mei 2017

   Deadline

   5 september 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Kwaliteit Kinderopvang

   Onderwerpen

   • Kwaliteit en effecten van babyopvang (0-18 mnd)
   • Effectieve interventies gericht op professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
   • Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar)

   Onderdeel van programma

   Kwaliteit Kinderopvang

   Geplaatst op

   6 juni 2017

   Deadline

   5 september 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Innovatie in de JGZ

   Onderwerpen

   • Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ: Onderzoek ter onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen in de jeugdgezondheidszorg. Er zijn 2 thema’s die als prioriteit benoemd zijn: vluchtelingen en eHealth.
   • Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg: Projecten die het richtlijnontwikkelproces efficiënter en innovatiever maken, zodat de richtlijnen beter toepasbaar worden voor de praktijk. Aandachtspunten:
    • Ouder/kind participatie bij richtlijnontwikkeling;
    • Zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
    • Signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

   Onderdeel van programma

   Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ & Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

   Geplaatst op

   25 april 2017

   Deadline

   21 september 2017,
   12.00 uur

   Bekijk
   Naar boven
   Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website