ZonMw Open Competitie 2019

Onderwerpen

Bij de ZonMw Open Competitie gaat het samenvattend om:

 • Innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
 • Innovatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (synergie);
 • Onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

Onderdeel van programma

ZonMw Open Competitie

Geplaatst op

28 juni 2019

Deadline

29 augustus 2019,
14.00 uur

Bekijk

Effectonderzoek kennislacunes

Onderwerpen

 1. Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen.
 2. Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak.
 3. Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is.

De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn uitgesloten onder 1) en 3) en kunnen alleen bij 2) worden onderzocht.

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

29 mei 2019

Deadline

3 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg

Onderwerpen

 • implementatieonderzoek effectieve interventies binnen de keten van integrale geboortezorg;
 • integraal aanbod van preventie binnen de geboortezorg;
 • organisatie integrale geboortezorg;
 • ongewenste praktijkvariatie binnen het kader van de zorgstandaard integrale geboortezorg;
 • follow-up onderzoek naar late effecten van effectieve interventies.

Onderdeel van programma

Zwangerschap en geboorte II

Geplaatst op

27 mei 2019

Deadline

10 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 1

Onderwerpen

 • Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.
 • Duurzame regionale samenwerkingsverbanden in de jeugdsector met partners uit beleid, praktijk, opleidingen, onderzoek en ouders en jongeren.
 • Samenwerking rond regionale maatschappelijke vraagstukken met impact in de praktijk.

 

Onderdeel van programma

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Geplaatst op

7 juni 2019

Deadline

10 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

AWTJ Implementatie-impulsen

Onderwerpen

 • Implementatie van kennis uit projecten in de praktijk
 • Samenwerking academische werkenplaatsen transformatie jeugd, haar projecten en praktijkpartners
 • Interculturele kwaliteit/cultuursensitiviteit in opleidingen en werkwijzen van professionals in de jeugdsector

Onderdeel van programma

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Geplaatst op

1 augustus 2019

Deadline

14 november 2019,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website