Effectonderzoek Gezonde School aanpak

Onderwerpen

 • Evaluatie van de toepassing en uitvoering van Gezonde School in Nederland
 • Effecten van de Gezonde School aanpak op schoolniveau en op leerlingniveau
 • Verklaring(en) van effecten van de Gezonde School aanpak

Onderdeel van programma

Preventie 5: Deelprogramma 1 - Opvoeding en Onderwijs

Geplaatst op

31 mei 2018

Deadline

28 augustus 2018,
14.00 uur

Bekijk

TOP-subsidies 2018

Onderwerpen

 • innovatieve (grensverleggende) wetenschap;
 • vernieuwing van een onderzoekslijn wat betreft inhoud èn samenwerking;
 • een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
 • behorend bij onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

Het potentiële, bij voorkeur breed uitstralende effect op wetenschap is een belangrijk criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen. Daarnaast zijn innovativiteit van het onderzoek, een goed en duidelijk plan van aanpak, een excellent track record, inzicht in de risico’s van het onderzoek en kennisbenutting belangrijke criteria.

  Onderdeel van programma

  TOP-subsidies

  Geplaatst op

  3 juli 2018

  Deadline

  30 augustus 2018,
  14.00 uur

  Bekijk

  Praktijkvragen rondom welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

  Onderwerpen

  Deze subsidieronde valt onder thema 3: Behandeling en preventie en thema 4: Doelmatige zorg en ondersteuning van het programma Memorabel.

  Per thema zijn prioriteiten benoemd. Aanvragen moeten aansluiten bij tenminste één van de prioriteiten binnen deze thema’s (zie hiervoor het Overzicht prioriteiten Memorabel thema 3 en 4).

  Onderdeel van programma

  Memorabel

  Geplaatst op

  27 juni 2018

  Deadline

  18 september 2018,
  14.00 uur

  Bekijk

  Goed Gebruik Geneesmiddelen | Grote Trials Ronde 3

  Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
  • Concrete opbrengsten voor de praktijk
  • Directe implementeerbaarheid van de resultaten op nationaal niveau

  Onderdeel van programma

  Goed Gebruik Geneesmiddelen

  Geplaatst op

  28 juni 2018

  Deadline

  9 oktober 2018,
  14.00 uur

  Bekijk
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website