Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB

Onderwerpen

 • Bevolkingsonderzoek
 • Baarmoederhalskankerscreening
 • HPV vaccinatie
 • Digitalisering cliëntcommunicatie
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

18 februari 2020,
14.00 uur

Bekijk

Vroege Opsporing ronde 2019-2020

Onderwerpen

 • Screening
 • Bevolkingsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Risicoprofilering
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

18 februari 2020,
14.00 uur

Bekijk

Kwaliteitsgelden Huisartsen

Onderwerpen

 • kwaliteitsgelden
 • huisartsen
 • NHG

 

 

 

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

13 februari 2020

Deadline

20 februari 2020,
14.00 uur

Bekijk

Leefstijlgeneeskunde

Onderwerpen

 • Leefstijlgeneeskunde
 • (kosten)effectiviteit
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie
 • Leefstijlfactoren
 • Experimentele ontwikkeling

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

12 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk

Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding

Onderwerpen

 • Het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten;
 • Het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies;
 • Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere maatschappelijke/sociale aspecten

 

 

 

Onderdeel van programma

Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)

Geplaatst op

24 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk

Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg

Onderwerpen

 • Langdurige zorg
 • Kwaliteit van leven, zorg en werk
 • Specifieke doelgroepen: ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, Multiple Sclerose, SGLVG en niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase
 • Kennisnetwerken

 

 

 

Onderdeel van programma

Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg

Geplaatst op

11 februari 2020

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website