Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Onderwerpen

 • Voorkomen of verkleinen gezondheidsverschillen die samenhangen met verschil in sociaaleconomische status
 • Verklarend onderzoek naar deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt)
 • Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek, denk bijv. aan ruimtelijke ordening, economie, psychologie, bestuurskunde, demografie, genetica e.d.
 • Altijd in samenhang met onderzoek naar gezondheid
 • Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden hierbij?

  Onderdeel van programma

  Preventieprogramma 5

  Geplaatst op

  12 mei 2017

  Deadline

  25 augustus 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  Innovatie in de JGZ

  Onderwerpen

  • Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ: Onderzoek ter onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen in de jeugdgezondheidszorg. Er zijn 2 thema’s die als prioriteit benoemd zijn: vluchtelingen en eHealth.
  • Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg: Projecten die het richtlijnontwikkelproces efficiënter en innovatiever maken, zodat de richtlijnen beter toepasbaar worden voor de praktijk. Aandachtspunten:
   • Ouder/kind participatie bij richtlijnontwikkeling;
   • Zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
   • Signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

  Onderdeel van programma

  Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ & Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

  Geplaatst op

  25 april 2017

  Deadline

  21 september 2017,
  12.00 uur

  Bekijk
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website