De minister van VWS heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de praktijk voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Met het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de verdere ontwikkeling van aandacht voor zingeving en de inzet van geestelijke verzorgers in de thuissituatie ondersteund.

Onderwerpen

 • Zingeving en Geestelijke verzorging
 • Kenniswerkplaats
 • Kennisinfrastructuur
 • Leergemeenschap en leernetwerken
 • Effectonderzoek

Onderdeel van programma

Zingeving en Geestelijke verzorging

Geplaatst op

30 september 2020

Deadline

12 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging (pdf) 868 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep heeft als doel het tot stand brengen van 1 landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk ten behoeve van vraagstukken uit de praktijk van Zingeving en Geestelijke verzorging thuis. Binnen deze Kenniswerkplaats wordt gewerkt aan het uitwisselen van onderzoek, kennis en ervaring uit de praktijk, het doorontwikkelen van kennis, het verbeteren van de samenhang van onderzoeksprojecten en het vertalen en overdragen van deze kennis naar onderwijs en praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Een voorstel voor de opzet van 1 landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen (zie: Wie kan aanvragen) uit onderzoek, onderwijs en praktijk waar samengewerkt wordt aan vraagstukken uit de praktijk van Zingeving en Geestelijke verzorging thuis. De Kenniswerkplaats bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

 1. de opbouw van een kennisinfrastructuur
 2. de start van een leergemeenschap
 3. de uitvoering van effectonderzoek voor de periode van 2 jaar.

De aanvraag vindt plaats namens een samenwerkingsverband.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Hoofdaanvrager moet zijn een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht  (zie definitie onderzoeksorganisatie).
 • Subsidieaanvragen worden ingediend namens een samenwerkingsverband.
 • De aanvragende onderzoeksorganisatie is verplicht om een formele samenwerking aan te gaan met minimaal de volgende organisaties, vertegenwoordigers en beroepsgroepen:
  • Stuurgroep Geestelijke verzorging thuis
  • Universiteiten en Hogescholen met een opleiding/leerstoel/lectoraat Geestelijke verzorging
  • Beroepsvereniging VGVZ
  • Geestelijk verzorger aangesloten bij een Centrum voor Levensvragen of bij een Netwerk Palliatieve zorg
  • Huisarts
  • Verpleegkundige
  • Sociaal domein.

Budget

 • Beschikbaar budget: 1,2 miljoen euro
 • Looptijd: 24 maanden (start begin juni 2021)
 • Cofinanciering (in kind) is verplicht

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 januari 2021 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging (pdf) 868 KB

Bijlage B - Format plan van aanpak

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Margo van den Berg.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Margo van den Berg

Senior programmamanager

+31 70 349 54 63
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website