Gewoon Bijzonder: subsidieoproep gericht op mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun familie, vrienden en begeleiders

Onderwerpen

 • mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • familie, vrienden en begeleiders van de mensen met een (matig of ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband in Nederland

Onderdeel van programma

Nationaal Programma Gehandicapten

Geplaatst op

1 november 2017

Deadline

12 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Vroege opsporing ronde 2017–2018 - screening

Onderwerpen

 • Screening en screeningstest
 • Bevolkingsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Risicoprofilering
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventie 5, deelprogramma Vroege Opsporing

Geplaatst op

17 oktober 2017

Deadline

18 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Meer Kennis met Minder Dieren – ‘Workshop systematisch literatuur onderzoek’

Onderwerpen

Synthesis of Evidence is een gestructureerde en transparante analysemethode van gepubliceerde data. Een systematisch review is een voorbeeld van Synthesis of Evidence. Om de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen, kunnen medewerkers van de Nederlandse kennisinstellingen voor deze workshop  subsidie aanvragen bij ZonMw

  Onderdeel van programma

  Meer Kennis met Minder Dieren Module-Kennisinfrastructuur

  Geplaatst op

  24 maart 2015

  Deadline

  31 december 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  Meer Kennis met Minder Dieren – Netwerksubsidies op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s)

  Onderwerpen

  • afwijzing of toekenning is afhankelijk van de mate waarin de bijeenkomst aansluit bij de doelstellingen van deze oproep en de beschikbaarheid van budget.
  • het is daarom van belang helder te motiveren op welke wijze de bijeenkomst, symposium of het werkbezoek de doelstellingen van deze oproep helpt te realiseren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde brochure onder bijlagen.
  • maximaal 8 weken na indiening wordt een beslissing omtrent toekenning en hoogte van de bijdrage kenbaar gemaakt.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   19 april 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data

   Onderwerpen

   • Het publiceren van solide dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst. Bij het schrijven van de publicatie moet gebruik worden gemaakt van de richtlijnen zoals beschreven in de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines. ZonMw toetst op het gebruik van de richtlijn;
   • De resultaten worden in een peer-reviewed Open Access wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd;
   • Niet-humane primaten in onderzoek; In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen;
   • Het is niet noodzakelijk dat de resultaten uit een gehonoreerd ZonMw of NWO project komen.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren Module-kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   21 september 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek

   Onderwerpen

   • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd;
   • De onderzoekslijn waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd hoeft geen onderdeel te zijn van door ZonMw of NWO gefinancierd onderzoek.
   • Niet-humane primaten in onderzoek: In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

   Onderdeel van programma

   Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

   Geplaatst op

   21 september 2016

   Deadline

   31 december 2017,
   14.00 uur

   Bekijk

   Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2018

   Onderwerpen

   • Stimulering carriére onderzoeker
   • Excellente onderzoekers
   • Persoonsgebonden financiering
   • Vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek
   • Kennisbenutting

   Onderdeel van programma

   Veni

   Geplaatst op

   6 november 2017

   Deadline

   9 januari 2018,
   14.00 uur

   Bekijk

   Regionale aanpak verward gedrag

   Onderwerpen

   • mensen met verward gedrag
   • bouwstenen
   • implementatie
   • praktijkprojecten

   Onderdeel van programma

   Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

   Geplaatst op

   28 november 2017

   Deadline

   16 januari 2018,
   14.00 uur

   Bekijk
   Naar boven
   Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website