Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties

Onderwerpen

  • Vernieuwde aanpak (proeftuinen) die beter aansluit bij de behoeften van  mensen een aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid en naasten
  • Beoogde verandering in de praktijk (=impact).
  • Bereik uitbreiden naar andere doelgroepen  
  • Organisaties of netwerken van en voor mensen met een aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

18 augustus 2020

Deadline

29 september 2020,
14.00 uur

Bekijk

NWO-Talentprogramma Vidi 2020

Onderwerpen

  • Persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.
  • De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek.
  • De focus ligt op vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
  • Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen, kunnen dit vanaf drie jaar (uitdrukkelijk advies) tot maximaal acht jaar (harde grens) na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober).
  • Voor gepromoveerde kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een Nederlandse, door NWO erkende onderzoeksinstellingen. Sinds ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Onderdeel van programma

NWO-Talentprogramma

Geplaatst op

7 juli 2020

Deadline

6 oktober 2020,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website