Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’

Onderwerpen

 • multiprobleemgezinnen
 • domein-overstijgend werken in maatwerk-aanpak
 • gezinsgerichte aanpak
 • onderzoek naar effectieve maatwerk-aanpak in gemeentelijke experimenten
 • aanjagen gemeenten bij ontwikkelen en uitvoeren maatwerk-aanpak

 

Onderdeel van programma

Effectief werken in de jeugdsector, in opdracht van het ministerie van JenV

Geplaatst op

9 oktober 2018

Deadline

20 december 2018,
14.00 uur

Bekijk

Meer Kennis met Minder Dieren – Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1

Onderwerpen

 • Transitie proefdiervrije innovaties
 • Interdisciplinaire- en kennisketen brede consortia (samenstellen of verbreden)
 • Ondersteuning voor het schrijven van grote subsidieaanvraag
 • Eindproduct is een subsidieaanvraag in te dienen bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren – Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

1 november 2018

Deadline

31 december 2018,
14.00 uur

Bekijk

Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2019

Onderwerpen

 • Stimulering carrière onderzoeker
 • Excellente onderzoekers
 • Persoonsgebonden financiering
 • Vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek
 • Kennisbenutting

Onderdeel van programma

Veni

Geplaatst op

1 november 2018

Deadline

8 januari 2019,
14.00 uur

Bekijk

Memorabel Fellowships 2019

Onderwerpen

 • Dementie
 • Alzheimer
 • Fellowships
 • Innovatief onderzoek
 • Persoonsgebonden subsidie

Onderdeel van programma

Memorabel

Geplaatst op

30 november 2018

Deadline

29 januari 2019,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website