Vouchers Gewoon Bijzonder 2022

Onderwerpen

 • kruisbestuiving o.a. door middel van gastlessen
 • mbo/hbo(-docenten) en zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector
 • betrokkenheid ervaringsdeskundigen
 • van elkaar leren

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

1 maart 2022

Deadline

1 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

NWO-Talentprogramma Vidi 2022

Onderwerpen

 • Persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.
 • De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek.
 • De focus ligt op vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
 • Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen, kunnen dit vanaf drie jaar (uitdrukkelijk advies) tot maximaal acht jaar (harde grens) na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober).
 • Voor gepromoveerde kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een Nederlandse, door NWO erkende onderzoeksinstellingen. Sinds ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Onderdeel van programma

NWO-Talentprogramma Vidi 2022

Geplaatst op

28 juli 2022

Deadline

4 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023 Ronde 5

Onderwerpen

 • Doelmatigheid;

 • effectiviteit en kosten;

 • hulpmiddelengebruiker;

 • hulpmiddelenzorg thuis;

 • medische hulpmiddelen;

 • organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis;

 • zorgtechnologie.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 - 2023

Geplaatst op

16 mei 2022

Deadline

11 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

Kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie

Onderwerpen

 • COVID-19 vaccinatie
 • Varianten
 • Immuniteit
 • (Langdurige) bescherming
 • Vaccinveiligheid

Onderdeel van programma

COVID-19 deelprogramma vaccinstudies

Geplaatst op

1 september 2022

Deadline

17 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website