Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen

Onderwerpen

 • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
 • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
 • Implementatie
 • Samenwerking praktijk - onderzoek

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

16 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking

Onderwerpen

 • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
 • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
 • Implementatie door samenwerking praktijk - onderzoek
 • Lerende aanpak
 • Versterken evidence-based handelen

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

16 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3

Onderwerpen

 • Hulpmiddelengebruiker;
 • Hulpmiddelenzorg;
 • Kosteneffectiviteit;
 • Hulpmiddelen;
 • Passend design.

Let op: de herziene versie van de subsidieoproep is 12 september 2019 online geplaatst. Hierin is het juiste telefoonnummer opgenomen waarop wij bereikbaar zijn voor inhoudelijke vragen: 070 349 54 65. Excuses voor het ongemak.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

27 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde

Onderwerpen

 • Leefstijlgeneeskunde
 • (kosten)effectiviteit
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie
 • Leefstijlfactoren
 • Experimentele ontwikkeling

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Vroege Opsporing ronde 2019-2020

Onderwerpen

 • Screening
 • Bevolkingsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Risicoprofilering
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB

Onderwerpen

 • Bevolkingsonderzoek
 • Baarmoederhalskankerscreening
 • HPV vaccinatie
 • Digitalisering cliëntcommunicatie
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderwerpen

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen
 • Duurzaam veiligstellen van slachtoffers
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld
 • Systeemgerichte aanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als plegers

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2019

Deadline

25 september 2019,
10.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website