Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen

Onderwerpen

 • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
 • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
 • Implementatie
 • Samenwerking praktijk - onderzoek

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

16 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking

Onderwerpen

 • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
 • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
 • Implementatie door samenwerking praktijk - onderzoek
 • Lerende aanpak
 • Versterken evidence-based handelen

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

16 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3

Onderwerpen

 • Hulpmiddelengebruiker;
 • Hulpmiddelenzorg;
 • Kosteneffectiviteit;
 • Hulpmiddelen;
 • Passend design.

Let op: de herziene versie van de subsidieoproep is 12 september 2019 online geplaatst. Hierin is het juiste telefoonnummer opgenomen waarop wij bereikbaar zijn voor inhoudelijke vragen: 070 349 54 65. Excuses voor het ongemak.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

27 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde

Onderwerpen

 • Leefstijlgeneeskunde
 • (kosten)effectiviteit
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie
 • Leefstijlfactoren
 • Experimentele ontwikkeling

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Vroege Opsporing ronde 2019-2020

Onderwerpen

 • Screening
 • Bevolkingsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Risicoprofilering
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB

Onderwerpen

 • Bevolkingsonderzoek
 • Baarmoederhalskankerscreening
 • HPV vaccinatie
 • Digitalisering cliëntcommunicatie
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderwerpen

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen
 • Duurzaam veiligstellen van slachtoffers
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld
 • Systeemgerichte aanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als plegers

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2019

Deadline

25 september 2019,
10.00 uur

Bekijk

Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 (fase 1)

Onderwerpen

Let op, de herziene versie van de subsidieoproep voor Create2Solve is vandaag online gegaan. De aanpassing betreft de (lagere) maximale eigen bijdrage voor het MKB.

 • Meer Kennis met Minder Dieren-Create2Solve Challenges
 • Proefdiervrije modellen voor chemische- en voedingsindustrie
 • In deze subsidieoproep wordt gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
 • Publiek-privaat samenwerkingsverband (AGVV)
 • Onderzoeksorganisaties en KMO’s

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

8 juli 2019

Deadline

26 september 2019,
14.00 uur

Bekijk

Enabling Technologies Hotels 5th call 2019

Onderwerpen

This 5th call of the ETH programme aims to:

 • Facilitate the dissemination of unique technological expertise in the Netherlands to other research groups/institutions/companies that have not worked with that technology before;
 • To stimulate novel interactions among research groups and Technology Hotels and thereby contribute to the advancement of the used technology;
 • To encourage the use of advanced life sciences technologies in public-private partnerships;
 • Propagate the use of data stewardship and data integration principles, methods and standards in advanced life sciences research projects.

Onderdeel van programma

Enabling Technologies Hotels

Geplaatst op

25 juni 2019

Deadline

1 oktober 2019,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website