Aanvragen voor projecten worden soms helaas afgewezen omdat de kwaliteit ervan onvoldoende is. Terwijl ze juist maatschappelijk relevant kunnen zijn en wellicht aan een grote behoefte beantwoorden.

Eén van de redenen waarom deze aanvragen de eindstreep niet halen, is dat ze onvoldoende concreet zijn of dat het de aanvragers lijkt te ontbreken aan kennis en ervaring over het subsidieproces. ZonMw komt graag tegemoet aan de behoefte aan begeleiding bij het aanvragen van subsidie.

Workshop subsidieaanvragen formuleren

Elk jaar organiseert ZonMw in het voor- en najaar een tweetal workshops 'Formuleren subsidieaanvragen'. Deze zijn enerzijds gericht op medewerkers van non-profit-, veldorganisaties en praktijkinstellingen in de gezondheidszorg en anderzijds op onderzoekers van universiteiten en andere onderzoeksinstituten.

Planning 2017

Onderzoekers van universiteiten of universitair medische centra 4 april 2017

De workshop van 4 april zit vol inschrijving voor deze workshop is niet meer mogelijk. Voor 2017 zijn er nog geen andere workshops gepland. Informatie hierover wordt hier geplaatst zodra de data zijn vastgesteld.

ZonMw voorziet met deze workshops in beperkte mate in de behoefte. Voor specifieke inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een kansrijk projectvoorstel of gerichte individuele begeleiding bij subsidieaanvragen, maken wij u opmerkzaam op het aanbod van anderen.

Voor meer informatie over deze workshops neemt u contact op met workshopsubsidieaanvragen@zonmw.nl 

E-learning voor klinisch onderzoek

Speciaal voor klinisch onderzoekers heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) een e-learning ontwikkeld. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving continu in ontwikkeling zijn, houdt de CCMO deze e-learning steeds actueel.

Direct contact

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen van onze programma's. Contactpersonen kunnen u helpen wanneer u een vraag heeft bij het maken of aanpassen van uw aanvraag. De contactgegevens vindt u terug op onze website bij het betreffende programma.

Publicaties met tips:

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website