Aanvragen voor projecten worden soms helaas afgewezen omdat de kwaliteit ervan onvoldoende is. Terwijl ze juist maatschappelijk relevant kunnen zijn en wellicht aan een grote behoefte beantwoorden.

Eén van de redenen waarom deze aanvragen de eindstreep niet halen, is dat ze onvoldoende concreet zijn of dat het de aanvragers lijkt te ontbreken aan kennis en ervaring over het subsidieproces. ZonMw komt graag tegemoet aan de behoefte aan begeleiding bij het aanvragen van subsidie.

E-learning voor klinisch onderzoek

Speciaal voor klinisch onderzoekers heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) een e-learning ontwikkeld. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving continu in ontwikkeling zijn, houdt de CCMO deze e-learning steeds actueel.

Handreiking inclusie suïcidale mensen in onderzoek

Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Uit onderzoek blijkt dat deelname van suïcidale personen aan experimentele studies niet leidt tot meer suïcides of suïcidepogingen. Om onderzoekers te helpen bij het schrijven van een onderzoeksprotocol voor het includeren van suïcidale patiënten is een handreiking opgesteld.  

Direct contact

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen van onze programma's. Contactpersonen kunnen u helpen wanneer u een vraag heeft bij het maken of aanpassen van uw aanvraag. De contactgegevens vindt u terug op onze website bij het betreffende programma.

Tips om aandacht te besteden aan sekse en gender in onderzoek

Publicaties met tips:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website