Programma Zwangerschap & Geboorte III van start

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voorstel voor een nieuw programma Zwangerschap en Geboorte III goedgekeurd. Het programma bouwt voort op Zwangerschap en Geboorte II en heeft als focus kennisontwikkeling en implementatie van kennis uit de eerdere programma’s stimuleren. Voor het programma dat loopt tot en met 2028 is €12,5 miljoen beschikbaar. De eerste subsidieoproep gaat naar verwachting eind dit jaar open.

Geboortezorg

Er wordt steeds beter samengewerkt binnen en tussen de verschillende geboortezorgdisciplines. En tegelijkertijd moet er nog verder ingezet worden op het verbeteren van de integrale samenwerking in de geboortezorg en tussen het medisch, sociale en publieke domein. Kennisontwikkeling en kennisbenutting spelen daarbij een belangrijke rol. Vanaf 2017 heeft het tweede programma Zwangerschap en Geboorte hierop ingezet. In opdracht van VWS heeft ZonMw het vervolg  uitgewerkt. Basis voor dit vervolgprogramma zijn de beleidskaders van VWS,  een met het veld samengestelde onderzoeksagenda en de inzichten die voortkomen uit de externe programma-evaluatie Zwangerschap en geboorte II.

Doel Zwangerschap en Geboorte III

Het nieuwe programma stimuleert kennisontwikkeling en implementatie ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van moeder en kind in de eerste 1000 dagen binnen de integrale geboortezorg en in verbinding met het sociale en publieke domein. Ook heeft het programma tot doel bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van pre- en neonatale screening.

Om deze doelstellingen te bereiken is het belangrijk dat partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk nauw samenwerken. Samen kunnen zij kennis ontwikkelen, implementeren en verspreiden, experimenteren, innoveren en nieuwe (preventieve) interventies ontwikkelen en evalueren. Hierbij wordt ingezet op drie programmalijnen.

Drie programmalijnen 

  1. Preventie: gezondheidsbevordering en preventieve zorg
  2. Samenwerking tussen sectoren in de integrale geboortezorg en met andere domeinen
  3. Pre- en neonatale screening

Zie programmatekst voor meer informatie over de programmalijnen.

Programma-evaluatie Zwangerschap en Geboorte II

In 2023 is een externe evaluatie uitgevoerd van het programma Zwangerschap en Geboorte II. Ondanks dat veel resultaten vooral in de komende jaren verder zichtbaar zullen worden, zijn al mooie resultaten bereikt in multidisciplinaire kennisontwikkeling en -toepassing, implementatie en betere kwaliteit van geboortezorg en screening. 
Een aantal concrete aanbevelingen die zijn meegenomen in Zwangerschap en Geboorte III : 

  • Besteed veel aandacht aan implementatie. Zowel het stimuleren van activiteiten om resultaten te laten landen in de praktijk. Maar ook het doen van onderzoek naar implementatie. 
  • Ga door met het stimuleren van onderzoek in de kraamzorg en eerstelijns verloskundige zorg. 
  • Besteed aandacht aan zwangerschap in kwetsbare situaties, sociale verloskunde en regionale verschillen.
Afbeelding
Evaluatie Z&G II

Zie voor de volledige evaluatie de interactieve pdf.

Subsidieronde

Naar verwachting zal nog in 2024 de eerste subsidieronde opengesteld worden. Voor meer informatie hierover houdt u de webpagina en/of de preventie-nieuwsbrief van ZonMw in de gaten.