Zorgevaluatie Leading the Change

Leading the Change (LtC) is een samenwerkingsprogramma van Zorgverzekeraars Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. De LtC werkgroep, met vertegenwoordiging van Zorgverzekeraars Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland, geeft sturing aan het programma. LtC wordt inhoudelijk ondersteund door ZonMw.

Aanleiding en doel

Het programma LtC is eind 2016 gestart met financiering van Zorgverzekeraars Nederland om de uitvoering van zorgevaluatie en het toepassen van kennis uit zorgevaluatie een impuls te geven.

Samenwerking

LtC is vanaf 2020 steeds intensiever gaan samenwerken met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Het is te beschouwen als de proeftuin en voorloper van het programma. De binnen LtC geleerde lessen in uitvoering van zorgevaluatie en implementatie van de resultaten ervan, worden geborgd binnen ZE&GG.

Programmaspecifieke informatie

Binnen het LtC programma zijn 14 zorgevaluaties gehonoreerd, verdeeld over 2 rondes. De 5 zorgevaluaties die in de eerste ronde zijn gehonoreerd, zijn in 2018 van start gegaan. De 9 zorgevaluaties die in de tweede ronde zijn gehonoreerd, zijn in 2019 van start gegaan. Deze zorgevaluaties worden in opstart, uitvoering en afronding ondersteund door het Trialbureau Zorgevaluatie Nederland.

Projecten

 • CAPP: Vergelijking van verschillende standaardbehandelingen voor complexe blindedarmontsteking bij kinderen.
 • CLEOPATRA: Onderzoek naar kosteneffectiviteit van CT perfusie voor het selecteren van patiënten met een acuut herseninfarct voor endovasculaire thrombectomie.
 • DIALOGICA: Onderzoek naar gedeelde besluitvorming over wel of geen dialyse bij oudere patiënten.
 • EVA: Onderzoek naar effectiviteit van peri-operatief oestrogeen bij prolapschirurgie.
 • HollAND: Vergelijking van hemorroïdectomie versus rubber band ligatie voor patiënten met symptomatische aambeien graag III.
 • MIRA 2: Vergelijking van endometriumablatie met een Mirena spiraal versus alleen endometriumablatie in vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies.
 • OASIS: Onderzoek naar de optimale strategie voor het creëren van vaattoegang voor oudere dialysepatiënten.
 • PATIO: Onderzoek naar de toegevoegde waarde van treat-to-target fysiotherapie in vergelijking met reguliere fysiotherapie bij patiënten na totale knie- of heupprothese.
 • PERISCOPE: Onderzoek naar het gebruik van perfusie MRI in het evalueren van primaire en secundaire hersentumoren.
 • PINOT: Vergelijking tussen gesuperviseerde handtherapie en zelf oefenen met instructies bij patiënten met volaire plaatletsel van het eerste vingergewricht.
 • STONE: Vergelijking tussen nefrostomiekatheter versus een JJ-katheter bij patiënten met nierstenen.
 • TANGO-DM: Onderzoek naar of de behandeling bij vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde helpt om zwangerschapsproblemen te voorkomen.
 • TOF: Onderzoek naar het effect van terugplaatsen van embryo’s op dag drie versus dag vijf na bevruchting op de kans op een zwangerschap.
 • PreColoonderzoek naar de effectiviteit van prehabilitatie bij oudere patiënten met dikke darmkanker (voortijdig beëindigd).
Kenmerken
Status:
In uitvoering
Looptijd:
Secretariaat DoelmatigheidsOnderzoek
doelmatigheidsonderzoek [at] zonmw.nl