Vroegtijdige opsporing van artrose (KIC)

In de KIC-subsidieoproep ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ werkt NWO samen met ReumaNederland. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en waardoor genezing dichterbij komt.

Aanleiding

Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest. Er zijn nu 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland en als er niets gebeurt zijn dit er in 2040 2,5 miljoen. Eén van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. De verwachting is dat middels vroegdiagnose van artrose bijhorende behandelpaden voor patiënten ontwikkeld kunnen worden die aansluiten op de vroegdiagnostiek artrosetypering. Mensen met artrose zullen langer in gezondheid kunnen leven en optimaal maatschappelijk kunnen participeren doordat fysieke klachten worden weggenomen of tot een minimum worden beperkt. 

Doel

Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiek instrumenten, en/of technologische innovaties, waarmee gediagnosticeerd wordt van welke vorm en fase van gewrichtsartrose sprake is. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk dat een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad voor ieder persoon met artrose een mogelijkheid wordt (patiënten stratificatie)

Samenwerking

In deze subsidieoproep staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Gehonoreerde projecten

CircBioCare: Circulating epigenetic and protein biomarkers for early OA diagnosis in primary care and patient stratification - dr. B. Cillero-Pastor, Maastricht University
Vroegtijdige diagnose van osteoartritis (OA) is noodzakelijk vanwege de hoge incidentie, de gezondheidsimpact, en de vergrijzende bevolking. In dit project ontwikkelt het consortium gestandaardiseerde en high-throughput screeningstrategieën om eiwitten en microRNA’s, die vrijkomen uit gewrichtscellen bij pathologische aandoeningen, te karakteriseren. Via kunstmatige intelligentie-technieken, waarbij complexe moleculaire profielen worden gekoppeld aan zowel vroege als late klinische progressiedata, worden nietinvasieve voorspellende biomarkers voor een vroege diagnose van OA vastgesteld. Het consortium ontwikkelt op basis hiervan een tool voor zeer vroege OA-detectie. In parallelle onderzoeken wordt onderzocht hoe de samenleving en gezondheidszorg welwillend tegen over deze screeningstool kunnen komen te staan.

Consortium
Mede-aanvragers: Antwerpen University, Maastricht UMC, Maastricht University, UMC Utrecht
Samenwerkingspartners: Bruker, Instituto de Investigación de Biomedicina de La Coruña (INIBIC), Maastricht UMC, Maastricht University, Olink, Osteoarthritis foundation international (OAFI), RIVM

Improving early Detection of KNEE osteoarthritis with AI-driven point-of-care ultrasound: ID-KNEE study - dr. R.P.G. Ottenheijm, Maastricht University
Knie-artrose is vaak lastig te diagnosticeren, vooral bij mensen met vroege of milde symptomen. Het verbeteren van vroege diagnostiek start idealiter in de huisartspraktijk, de eerste stap voor de meeste mensen met kniepijn. De ontwikkeling en introductie van een smartphone-gebaseerde point-of-care (POC)-echografie applicatie met kunstmatige intelligentie (AI) voor vroege detectie van knie-artrose heeft het potentieel om deze diagnostische uitdaging voor huisartsen aan te pakken. POC-echografie wordt door de huisarts uitgevoerd, waardoor de diagnose direct bekend is en behandeling kan starten. Dit betaalbare POC-echografie apparaat met AI elimineert de afhankelijkheid van de kennis van de echografist en minimaliseert de benodigde training.

Consortium
Medeaanvragers: Maastricht University, Radboud UMC
Samenwerkingspartners: Ardim Teh Netherlands, Het Beweegkader, Maastricht UMC

The State of the Cartilage (START) - dr. J.L. Tol, Amsterdam UMC (Locatie AMC)
De casus van Marco van Basten blijft verbazen: waarom gaat een gezonde, sportieve tiener door een simpele enkelverstuiking binnen een paar jaar naar een blijvende handicap als gevolg van enkelartrose? Om dit in de toekomst te voorkomen ontwikkelt dit consortium een nieuw meetinstrument dat direct na de blessure kan aantonen of er schade is in de enkel, en hoe ernstig. In een grootschalige studie wordt onderzocht bij welke sporters deze schade verergert richting artrose. Met dit instrument en de opgedane kennis wordt het mogelijk artrose te behandelen voordat het te ver gevorderd is.

Consortium
Medeaanvragers: Amsterdam UMC, Erasmus MC, Hogeschool Amsterdam, Hogeschool Utrecht, LUMC, Twente University
Samenwerkingspartners: Arthrex Inc/USA, Boston University (USA), Erasmus MC, Flevoziekenhuis, NOC-NSF, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, UMCG

Bekijk de subsidieoproep 'Vroegtijdige opsporing van artrose' 

Lees meer op de NWO website over de subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van artrose. 

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %

Janine Blom-Veenman

Programme officer
jblom [at] zonmw.nl