Vroegtijdige opsporing van artrose (KIC)

In de KIC-subsidieoproep ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ werkt NWO samen met ReumaNederland. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en waardoor genezing dichterbij komt.

Aanleiding

Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest. Er zijn nu 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland en als er niets gebeurt zijn dit er in 2040 2,5 miljoen. Eén van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. De verwachting is dat middels vroegdiagnose van artrose bijhorende behandelpaden voor patiënten ontwikkeld kunnen worden die aansluiten op de vroegdiagnostiek artrosetypering. Mensen met artrose zullen langer in gezondheid kunnen leven en optimaal maatschappelijk kunnen participeren doordat fysieke klachten worden weggenomen of tot een minimum worden beperkt

Doel

Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiek instrumenten, en/of technologische innovaties, waarmee gediagnosticeerd wordt van welke vorm en fase van gewrichtsartrose sprake is. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk dat een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad voor ieder persoon met artrose een mogelijkheid wordt (patiënten stratificatie)

Samenwerking

In deze subsidieoproep staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Subsidieoproep 'Vroegtijdige opsporing van artrose' geopend

Lees meer op de NWO website over de subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van artrose. Een aanvraag kunt u daar indienen.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Looptijd:
Janine Blom-Veenman
Programme officer
jblom [at] zonmw.nl