Vooraankondiging: laatste mogelijkheid tot aanvragen subsidie voor een versneller

Medio maart 2024 is het voor het laatst mogelijk om subsidie aan te vragen voor een zogeheten ‘Versneller’. Versnellers dragen bij aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. Inmiddels zijn 20 regio’s hier al mee gestart

Versterken samenwerking tussen partijen in de regio

De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Het ministerie van VWS heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen. Eén van de acties die daaruit voortkwam is het inzetten van een versneller in de regio. Zij versterken de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd, waar dat kan, te verkorten. Uiteindelijk zorgt dat voor betere en snellere zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Na 2 subsidierondes is nu de laatste subsidiemogelijkheid

In het najaar van 2022 en halverwege 2023 stond de subsidieoproep voor een versneller open. Wat nu anders is ten opzichte van toen is dat er nu geen mogelijkheid meer is tot het indienen van een startsubsidie. Alleen het aanvragen van een uitvoeringssubsidie is mogelijk. Deze subsidie is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden.

Verwachting : medio maart 2024 open

Naar verwachting gaat de laatste subsidieoproep vanuit het programma Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg medio maart 2024 open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag zal ongeveer eind april zijn. Er is geen vooraanmelding nodig.

Samenwerkingsverband in de startblokken

Ook al staat deze subsidieoproep nog niet open, voorbereiden op een mogelijke subsidieaanvraag is al zeker mogelijk. Lees oude subsidieoproepen vast door met de titel ‘Uitvoeringssubsidie: Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg’. En zorg dat het samenwerkingsverband dat al is opgezet in de startblokken staat. Zo is het onder andere nodig om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen door de verschillende deelnemende partijen.