Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Vervolg

Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) is een vervolg op het programma TopZorg. Binnen TopZorg is voor een periode van 4 jaar de combinatie van zeer specialistische zorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd in 3 niet-academische ziekenhuizen. Het programma TZO heeft veel raakvlakken met TopZorg, maar is zowel inhoudelijk als organisatorisch anders vormgegeven.

Doel 

Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen.

Hierbij gaat het om de combinatie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (niet fundamenteel) dat samenhangt met zeer specialistische zorg voor (vaak wat kleinere groepen) patiënten met een complexe zorgvraag die niet door ieder ziekenhuis wordt geboden. Ook kan het gaan om toegepast onderzoek met als doel om op korte termijn de kwaliteit van zorg en leven van patiënten te verbeteren. Dit betreft onderzoek naar veel voorkomende aandoeningen bij grote groepen patiënten, dat leidt tot medische, sociale en procesinnovaties en is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor zorgverleners in de regio en de sector.

Voor wie

Alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ) en die op 1 of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen een aanvraag indienen bij het programma TZO.  

Evaluatie

Het programma wordt gemonitord en geëvalueerd door ESHPM (Erasmus Universiteit) en IQ healthcare (Radboud UMC). In haar project TOVER staat de vraag centraal: wat is de maatschappelijke meerwaarde van het financieren van de topspecialistische functie in de geselecteerde zorginstellingen? Hierbij is expliciet aandacht voor de bekostigingsproblematiek en de structurele borging van de topspecialistische functie (zowel zorg, onderzoek en infrastructuur) na afronding van het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek. Ook zal de evaluatie de vraag beantwoorden of de meerwaarde die gebleken is uit het experiment TopZorg ook blijvend is.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 32.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Vervolg op programma:

Contact

Marlies van den Oever

Senior programmamanager
tzo [at] zonmw.nl

Miryea Ruiz

Programmamanager
tzo [at] zonmw.nl