TopZorg

Het experiment TopZorg heeft voor een periode van 4 jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd in 3 niet-academische ziekenhuizen. Dit was afgesproken naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg 2014-2017.

​​​​​​​Vaststellen meerwaarde combinatie zorg en onderzoek 

Academische ziekenhuizen in Nederland ontvangen voor de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek een beschikbaarheidsbijdrage van de overheid. Doel van het experiment TopZorg was om vast te stellen of het meerwaarde biedt om een dergelijke combinatie van zorg en onderzoek ook te faciliteren voor niet-academische ziekenhuizen. De resultaten van TopZorg kunnen het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid.

De 3 deelnemende ziekenhuizen binnen dit experiment waren het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, het ETZ Elisabeth in Tilburg en het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij leverden al een bijzondere combinatie van zeer specialistische zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen het programma TopZorg hebben zij dit verder kunnen uitbreiden.

Evaluatie

Een evaluatieonderzoek heeft de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vastgesteld. Daarbij is onder andere gekeken: waaraan de extra subsidie is besteed; het effect op het niveau van de patiënt, de volksgezondheid, opleiding en onderzoek; het beleid dat is ingezet om de combinatie zorg en onderzoek vorm te geven. Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management, voorheen iBMG. Het evaluatierapport is hier te downloaden.

Vervolg programma TopZorg

Het Ministerie van VWS heeft intussen besloten tot een vervolg op TopZorg. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen een aanvraag indienen bij het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO).

Commissies

Het programmateam van TopZorg wordt ondersteund door 2 commissies.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het programma. Zij beoordelen de domeinplannen die de ziekenhuizen indienen bij de start van het experiment. Nadat de onderzoekscommissie de onderzoeksvoorstellen heeft beoordeeld, toetst de begeleidingscommissie deze op passendheid bij de domeinplannen.

Voorzitter

Dr. G. (Guusje) ter Horst

Commissieleden

Dr. M.H.P. (Anemone) Bögels 
Dr. B.P. (Bas) Geerdes         
Prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot 
Dr. A.J. (Joke) Mintjes – de Groot        
Prof. dr. W.C. (Wilco) Peul 
Prof. dr. T.P.M. (Thea) Vliet Vlieland

Waarnemer vanuit VWS:

Drs. M.J. (Marjolein) Zwart

Onderzoekscommissie

De onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld door een aantal leden van de begeleidingscommissie, aangevuld met enkele andere experts op het gebied van klinisch en/of toegepast onderzoek.

Voorzitter

Prof. dr. T.P.M. (Thea) Vliet Vlieland   

Commissieleden

Dr. A.J. (Joke) Mintjes – de Groot
Dr. M.M. (Marieke) von Lindern
Prof. dr. W.C. (Wilco) Peul
Prof. dr. J.B. (Judith) Prins
Prof. dr. Y.M. (Yvo) Smulders

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 30.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Tamara Adonis

Programmamanager (afwezig tot juni 2023)
topzorg [at] zonmw.nl