Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het NWA-programma 'Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld - naar een effectieve en preventieve aanpak' beoogt bestaande kennis te bundelen en nieuwe kennis te ontwikkelen over wat effectief bijdraagt aan het zo veel mogelijk voorkomen van (on- en offline) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Om zo te komen tot een integrale aanpak met effectieve interventie- en preventiestrategieën.

Aanleiding

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zowel online als offline, vormen een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem dat ernstige schade kan toebrengen aan een individu en diens omgeving. De omvang en ernst van de problematiek zijn in de afgelopen jaren duidelijk gebleken. Gebeurtenissen in de sport, media, cultuursector, politiek, zorgsector, academische wereld en het studentenleven laten zien dat het overal in de samenleving voorkomt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (zowel online als offline), in de breedste zin van het woord, zijn aan de orde in de publieke ruimte, in organisaties en in de persoonlijke sfeer.

Doel

Dit NWA-programma beoogt bestaande kennis te bundelen en nieuwe kennis te ontwikkelen over wat effectief bijdraagt aan het zo veel mogelijk voorkomen van (on- en offline) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Deze kennis wordt benut om te komen tot effectieve interventie- en preventiestrategieën. Gericht op het zo veel mogelijk recht doen aan slachtoffers, het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en het tegengaan van recidive door plegers. Hierbij moet aandacht zijn voor de manier waarop de samenleving maatschappelijk, institutioneel, cultureel en sociaal is georganiseerd en hoe dit seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de hand werkt. In het programma wordt daarom sector- en discipline-overstijgend gekeken naar de (formele en informele) institutionele, maatschappelijke, culturele, sociale en individuele factoren die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Samenwerking

Binnen dit NWA-programma is de raad van bestuur van NWO het besluitvormend orgaan. De callprocedure wordt uitgevoerd door ZonMw.

Q&A naar aanleiding van informatiebijeenkomst

Op dinsdagmiddag 9 juli 2024 van 16.00 – 17.00 uur werd een online informatiebijeenkomst georganiseerd over het NWA-programma ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld – naar een effectieve en preventieve aanpak’. Tijdens de bijeenkomst werd informatie uit de call gepresenteerd. Deelnemers hadden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn gebundeld op deze pagina

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 2.858.000,00
Looptijd: 2%
Looptijd: 2 %

Contact

Ivana Pilipović

Programmamanager
nwa-sgog [at] zonmw.nl

Timo van der Hoeven

Programmasecretaris
nwa-sgog [at] zonmw.nl