NWA Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Door preventiebeleid in de zorg zijn Nederlanders gemiddeld gezonder geworden: de levensverwachting is gestegen en mensen blijven langer gezond. Dit geldt echter niet voor alle groepen in onze samenleving. Mensen met een hoog inkomen en hoog opleidingsniveau leven gemiddeld genomen niet alleen langer, maar ook langer in een goede gezondheid dan mensen met een laag inkomen en laag opleidingsniveau (RaadRVS – ‘Gezondheidsverschillen voorbij’). Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden (WRR Policy Brief ‘Van verschil naar Potentie’, 2018). Dit programma is gericht op onderzoek naar de wijze waarop dit bereikt zou kunnen worden.

Andere kennis nodig

Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de gezondheid van mensen in een lagere sociaal-economische positie te begrijpen en te verbeteren. Drie belangrijke aspecten zijn daarbij noodzakelijk:

  1. Denken en handelen vanuit een systeembenadering: de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen moet worden begrepen als de uitkomst van complexe, samenhangende en interacterende dynamieken, op verschillende schalen en verschillende tijdsvakken.
  2. Aansluiten bij actorperspectief: onderzoek naar de werkzaamheid van een aanpak en de ontwikkeling van handelingsperspectieven moet aansluiten bij een actorperspectief.
  3. Doelgroepparticipatie: samenwerken met mensen uit de doelgroep op relevante momenten in het onderzoeksproces.

Kansrijke doorbraken voor het vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie moeten vanuit een systeembenadering worden geïdentificeerd en gedefinieerd, en empirisch moet worden onderzocht hoe bepaalde aanpakken deze doorbraken duurzaam kunnen realiseren. Implementatie en impact zijn vanaf de start van het programma leidend.

Subsidiemogelijkheden Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft bijna vier miljoen euro financiering toegekend aan vier onderzoeken binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) die zich hiermee gaan bezighouden. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en NWO, en medegefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma kent drie fasen:

  • fase I indienen van vooraanmeldingen (gesloten: 13 april 2021). Er zijn 30 vooraanmeldingen ontvangen, waarvan 13 positief advies hebben gekregen voor het indienen van een volledige aanvraag.
  • fase II indienen van volledige subsidieaanvragen (gesloten: er zijn 4 consortia aanvragen gehonoreerd) – de projecten gaan in de nazomer van 2022 van start.
  • fase III indienen van een overkoepelend project door de onderzoekers van de vier gehonoreerde consortia uit fase II (deadline: september 2023)

Stand van zaken subsidieronde

De subsidieronde bevindt zich momenteel in fase III van een gezamelijke subsidieaanvraag op uitnodiging, een jaar na de start van de gehonoreerde projecten.

Er zijn in fase II vier aanvragen gehonoreerd met een maximum budget van 1 miljoen en een looptijd van 48 maanden.

Voor het overkoepelende project is € 835.000 beschikbaar met een maximale looptijd van 30 maanden.

In september 2022 zijn de projecten voor het eerst bijeengekomen.

Meer informatie

Commissies

Voorzitter

Prof. dr. J.A.M. (Hans) van Oers

Vice-voorzitter

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Leden

Drs. A. (Aytun) Aydin
Dr. L. (Lea) den Broeder
Dr. M. (Marieke) ten Have
Prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga
Prof. dr. L. (Lilian) Lechner
Ir. A.H.P. (Guus) Luijben
Dr. A. (Anneloes) van Staa

Waarnemer

T. (Tim) Hoek, beleidsmedewerker Preventie, Ministerie van VWS

Programmamanager

M. (Jet) Goppel

Programmasecretaris

R.A. (Raschella) Alvarez

Voorzitter:

Dr. J.C.M. (Mariëlle) Cloin, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences/TRANZO

Leden:

Drs. A. (Aytun) Aydin, Socioloog,  Elance Academy
Drs. M. (Mohammed) Azzouz, Programmamanager Pharos
Drs. B. (Bregje) Bekers, Senior beleidsmedewerker SZW
T. (Tim) Hoek, beleidsmedewerker Preventie, Ministerie van VWS
Prof. Dr. E.H.S. (Lilian) Lechner, Gezondheidspsycholoog, Open Universiteit
Prof. Dr. F.J. (Frank) van Lenthe,   Erasmus UMC
Drs. M. (Marit) Schouten, Impact Centre Erasmus, Erasmus Universiteit
E. (Elly) Dekker, Senior Policy Advisor Public Health
Dr. J.M.H. (Annemarie) Ruijsbroek, RIVM

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 4.800.000
Looptijd: 81%
Looptijd: 81 %

Jet Goppel

Programmamanager
goppel [at] zonmw.nl

Hebt u vragen? Neem dan contact op met:

Programmaondersteuning
PreventieNWA [at] zonmw.nl