Langetermijnprogramma’s KIC: structurele financiering voor duurzame samenwerking

NWO biedt sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een tienjarig programma. Een Langetermijnprogramma (LTP) geeft een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema of sleuteltechnologie.

Aanleiding 

Een Langetermijnprogramma (LTP) geeft een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema of sleuteltechnologie. Met deze call biedt NWO tien jaar financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia.

Doel 

De NWO-bijdrage aan het KIC richt zich op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. In hoofdlijn 3 staan voorstellen centraal die zich richten op onderwerpen uit de KIA’s van dit beleid. In een Langetermijnprogramma kunnen activiteiten plaatsvinden bij wetenschappelijke partijen én bij andere partijen uit de kennisketen.

Samenwerking 

NWO richt zich met deze oproep expliciet op grote consortia waarbij alle relevante partijen uit de kennisketen betrokken zijn. Dat betekent dat er zowel financieel als in de uitvoering ruimte is voor andere partijen.

In het kort

 • Oproep voor sterke publiek-private consortia;
 • Voorstellen richten zich op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid;
 • Bij NWO kan tussen 9M€ en 25M€ worden aangevraagd;
 • Dit is een subsidie voor een programma van tien jaar;
 • De NWO-bijdrage vormt 30% van de begroting;
 • De private cash bijdrage moet minimaal even groot zijn als de bij NWO aangevraagde subsidie;
 • Kennisinstellingen dragen financieel bij;
 • Minimaal 3 kennisinstellingen en minimaal 2 private partijen nemen deel aan het Langetermijnprogramma;
 • Alleen de NWO-bijdrage valt onder de NWO-modules – er is ruimte om andere financiering in te zetten voor activiteiten bij andere partijen;
 • NWO maakt een budgetreservering voor geselecteerde vooraanmeldingen. Een goed uitgewerkt plan betekent dat NWO financieel kan bijdragen;
 • Uitgewerkte voorstellen worden individueel op kwaliteit getoetst.

Bekijk de subsidieoproep op de website van NWO

Ga voor meer informatie over de subsidieoproep Langetermijnprogramma's KIC naar de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Looptijd: 25 %
Looptijd: 25 %