Onderwerpen

Uitgelicht

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van start

beeld programma langdurige zorg

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van VWS heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd. 

Lees meer over dit nieuwe programma

VN-verdrag handicap: 'Het is een mindset'

Martijn da Costa en Dick Houtzager
Martijn da Costa, ZonMw (l) en Dick Houtzager, College voor de rechten van de mens (r)

De overheid verplicht zich via het VN-verdrag handicap om te zorgen voor een samenleving waar iedereen mee kan doen. 'Het verdrag staat voor meer dan een paar aanpassingen', aldus Dick Houtzager van het College van de rechten voor de mens deelt zijn visie met Martijn da Costa van ZonMw.

Lees het interview met Dick en Martijn

Transmurale Zorgbrug ondersteunt kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname

oudere man in gesprek met zorgverlener

Hoe ondersteun je kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen? De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg en is een bewezen effectieve innovatie voor het voorkomen van sterfte bij ouderen na ziekenhuisopname. 

Lees meer over dit project

'De zorgboerderij is mijn redding geweest'

Jongetje kijkt naar schapen in de wei

Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen jaren fors gegroeid. Mensen met verschillende zorg- of hulpvragen vinden hier een zinvolle dagbesteding en zijn gelukkiger.

Lees het artikel in Mediator

‘Ik hoop dat er een domino-effect ontstaat, waarmee DemenTalent zich door heel Nederland verspreidt’

Portret Droës

Mensen met dementie die als vrijwilliger aan de slag gaan: dankzij DemenTalent kan het op steeds meer plekken in Nederland. Hoe effectief is deze vorm van ondersteuning? En kan DemenTalent worden toegevoegd aan het aanbod van de ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Lees het interview met Prof. dr. Rose-Marie Droës

Handig stappenplan voor structurele bekostiging zorginnovaties

Veel zorgvernieuwing komt met projectsubsidies tot stand. Maar een structurele bekostiging van de innovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. Judith Heida van Alrijne kan erover meepraten, ze was betrokken bij het stappenplan van ZorgmarktAdvies dat helpt om innovaties duurzaam te financieren.

Lees meer over het stappenplan en bekijk het interview met ZorgmarktAdvies

Blijf op de hoogte

Geïnteresseerd in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ouderen!

Aanmelden

Actueel

Volg via RSS

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van start

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van VWS heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd.

Nieuws

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Elders gezien

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer

Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie. Het is een combinatie van een digitale en fysieke plek waar veel te leren valt over dementie. Het leerplein draagt er aan bij dat mensen met dementie zo lang mogelijk in zekere mate zelfstandig kunnen zijn.

Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Actieonderzoek leren en verbeteren

Onderwerpen

  • Actieonderzoek
  • Lerend verbeteren
  • Interprofessioneel leren
  • Complex Adaptieve Systemen (CAS)
  • Integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg – Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

5 juni 2018

Deadline

4 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Praktijkvragen rondom welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Onderwerpen

Deze subsidieronde valt onder thema 3: Behandeling en preventie en thema 4: Doelmatige zorg en ondersteuning van het programma Memorabel.

Per thema zijn prioriteiten benoemd. Aanvragen moeten aansluiten bij tenminste één van de prioriteiten binnen deze thema’s (zie hiervoor het Overzicht prioriteiten Memorabel thema 3 en 4).

Onderdeel van programma

Memorabel

Geplaatst op

27 juni 2018

Deadline

18 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

AAL Forum 24-26 september 2018 in Bilbao

Jaarlijkse organiseert de Europese Active Assisted Living (AAL) community het AAL Forum in een regio waar al veel gebeurt op het gebied van slimme technologie voor ouderen.

Lees meer

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 laten gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein. Om te inspireren en geïnspireerd te raken. Wat is er geslaagd? Wat kan beter? Schrijf u direct in!

Lees meer

Mobile Healthcare

Mobile Healthcare is hét jaarlijkse ontmoetingspunt over digital health. Bijeen komen meer dan 1000 zorgprofessionals, directie en management, bestuurders en innovators die werkzaam zijn bij een zorginstellling, patiënten en aanbieders.

Lees meer

Jaarevent Deltaplan Dementie

Vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen, beleidsmakers, zorgprofessionals, onderzoekers, zorgverzekeraars en aankomende professionals ontmoeten elkaar op deze dag, doen kennis op, delen kennis, halen resultaten op, inspireren elkaar en vinden samenwerkingsvormen.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Martijn da Costa

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 50 87
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website