Onderwerpen

Uitgelicht

Snelle en laagdrempelige communicatie binnen netwerk Beter Thuis Loosduinen

Goede communicatie tussen zorg-, welzijns-, en ondersteuningsprofessionals is essentieel in de samenwerking om ouderen te helpen op een goede en veilige manier langer thuis te kunnen wonen. Het lokale netwerk Beter Thuis Loosduinen in Den Haag ging hiermee aan de slag en plukt hier steeds meer de vruchten van. Zij delen tips en kijken naar de toekomst.

Lees het interview

Het Kameraad Kwartet: passende activiteiten voor mensen met dementie

Kwartetspel

Op een laagdrempelige manier in gesprek met mensen met dementie over activiteiten die passen bij hun wensen en behoeften: daar helpt het Kameraad Kwartet bij. Het spel wordt als een regulier kwartetspel gespeeld. Tussen het spelen door is er de mogelijkheid om de vragen te stellen die op het kaartje staan. Deze vragen helpen om de wensen beter in kaart te brengen.

Het kwartetspel kost € 12,50 en bestel je door een e-mail te sturen naar info@stichtingkameraad.nl. De factuur wordt meegestuurd met het kwartetspel.

E-magazine Versterking aanpak eenzaamheid

Wat heeft het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid tot nu toe opgeleverd en voor welke uitdagingen staan we als het gaat om het duurzaam verminderen van eenzaamheid in de samenleving? In het kader van de Week tegen Eenzaamheid publiceren wij het e-magazine Versterking aanpak eenzaamheid, waarin deskundigen vanuit diverse perspectieven antwoord geven op deze vragen. Ook delen we handige tips en tools om ook zelf mee aan de slag te gaan.

Bekijk het e-magazine

Blijf op de hoogte

Geïnteresseerd in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ouderen!

Aanmelden

ZonMw Parel voor virtuele assistent Anne

Door geheugenproblemen verliezen mensen soms de controle over hun eigen leven. Virtuele assistent Anne ondersteunt bij de dagstructuur, zodat mensen zoveel mogelijk zelf de regie blijven behouden. Voor de ontwikkeling van deze avatar ontving bedenker Annemarie Johannes op 2 februari 2022 een ZonMw Parel. De Parelcommissie is onder de indruk van Annes veelzijdigheid en functionaliteit.

Lees meer over Anne

Inspiratiewijzer 'Dagactiviteiten voor mensen met dementie'

Cover Inspiratiewijzer dementie

Koffiedrinken in een Alzheimer Café of gewoon een middag sjoelen met wijkgenoten. Er zijn talloze manieren om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten mee kunnen doen in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Wil jij als gemeenten of hun partners het aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie versterking? In deze inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente kunt aanpakken aan de hand van voorbeelden en praktische tools.

Bekijk de inspiratiewijzer

Slimme zorgtechnologie succesvol gebruiken in de praktijk

Moeder kijkt samen met haar zoon met een beperking op een tablet

Zorgtechnologie neemt een vlucht, zeker in deze coronatijd. Hoe kunnen digitale oplossingen bijdragen aan kwaliteit van leven en een hanteerbare werkdruk? Mirella Minkman (Vilans) en Brigitte Boon (Academy Het Dorp) delen hun visie. ‘Er zijn mooie voorbeelden van technologische toepassingen die in de ouderen- én gehandicaptensector worden gebruikt.'

Lees het dubbelinterview

Ontmoeting in Maarssen Dorp!

Het multidisciplinair ouderennetwerk in Maarssen-Dorp deelt ervaringen. Hoe zorgen samenwerkingsverbanden dat de zorg en ondersteuning in de regio of wijk past bij wat thuiswonende ouderen nodig hebben? Een huisarts, de projectleider en een betrokken oudere delen hun visie.

Bekijk de video van Maarssen-Dorp

De razende reporter - Een kijkje in de keuken bij verschillende eenzaamheidsprojecten

Vanuit het programma Versterking aanpak eenzaamheid werken veel mooie initiatieven aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. In deze videoreeks laat onze razende reporter zien hoe dit werkt, welke mooie resultaten al zijn bereikt én hoe er met uitdagingen wordt omgegaan.

Ga naar de video's van de razende reporter

Factsheet 'Aan de slag met kortdurende herstelgerichte zorg'

Het ZonMw-programma Beter Thuis richt zich op een nog betere kwaliteit van kortdurende herstelgerichte zorg. Dit factsheet bevat 7 aanbevelingen van clienten voor zorgverleners die werkzaam zijn in dit veld. De aanbevelingen zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Amsterdam UMC en Studio GRZ en AMC in opdracht van Beter Thuis. In dit onderzoek werden clientreizen gebruikt om de situatie goed in beeld te brengen.

Download het factsheet hier

Van begin tot resultaat - Kunst in de Zorg

Wat is de impact van kunstinitiatieven op senioren en wat zijn werkzame mechanismen en strategieën om kunstinitiatieven te verduurzamen? Het onderzoek Kunst in de Zorg deed onderzoek naar de impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Gezond ouder worden

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe kunnen we het beste omgaan met de uitdagingen van de veranderende bevolkingssamenstelling? Het Joint Programme Initiative (JPI) More Years Better Lives (MYBL) brengt transnationaal verschillende onderzoeksprogramma's en onderzoekers uit diverse disciplines samen om oplossingen te bieden voor de vraagstukken op het gebied van de veranderende bevolkingssamenstelling en gezond ouder worden.

website JPI MYBL

Actueel

Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

Verpleegkundige in gesprek met patiënt in verpleeghuis
Nieuws

Wil je aan de slag met e-health in jouw zorgorganisatie, maar weet je nog niet precies hoe?

De visievorming subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is speciaal bedoeld voor zorgroganisaties die aan de slag willen met e-health, maar nog geen plan hebben. Met deze kleinere subsidie krijg je de mogelijkheid om eerst een gedegen visie te vormen, voordat je gaat opschalen. Zo kun je de mogelijkheden ontdekken op het gebied van e-health voor jouw zorgorganisatie.

Nieuws

Verschillen tussen mannen en vrouwen met de ziekte van Alzheimer

Mannen en vrouwen met Alzheimer laten verschillende symptomen zien, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten nodigen uit om in de zorg aan te sluiten op die verschillen en daarmee passende zorg te geven. Willem Eikelboom licht opvallende verschillen toe en geeft tips.

Elders gezien

Veel alleenstaande ouderen hebben een hoog voedingsrisico

'Veel 65-plussers hebben een serieus energie- en eiwittekort. Dit zorgt voor onherstelbare spierafbraak waardoor de zelfstandigheid in het gedrang komt,' vertelt onderzoeker Jos Borkent die afgelopen week op dit onderwerp promoveerde.

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Concepts for health and social care research for neurodegenerative diseases

Onderwerpen

  • Living with neurodegenerative diseases as a patient at moderate, advanced and end-of-life stages of disease progression
  • New concepts for enhancing health and social care
  • Alignment of the specific needs of patients and available supply by health and social care system
  • Focus on Alzheimer’s disease and other dementias, Parkinson’s disease and PD-related disorders, Prion diseases, motor neuron diseases, Huntington’s disease, spinocerebellar ataxia, spinal muscular atrophy

Onderdeel van programma

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Geplaatst op

2 november 2022

Deadline

13 december 2022,
12.00 uur

Bekijk

Agenda

Online bijeenkomst: doen wat werkt bij het organiseren van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

Dementie is een progressieve ziekte en heeft impact op het sociale leven van een persoon en diens naasten. Daarom is er al enkele jaren een pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving. De kern van een dementievriendelijke samenleving ligt in waarden zoals begrip, gelijkwaardigheid, meedoen, inclusie en participatie. Zinvolle daginvulling kan hierin betekenisvol zijn, omdat dit naast het beleven van plezier, ontspanning en creativiteit, er...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website