Onderwerpen

Uitgelicht

Het gezicht van dementieonderzoek

portret van Lenneke Vaandrager

Lenneke Vaandrager: ‘De mogelijkheden voor groene initiatieven in de stad voor mensen met dementie liggen voor het oprapen’

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers maken nog te weinig gebruik van een voorziening voor dagbesteding. Zorgboerderijen lijken een welkome aanvulling. Maar deze zijn in steden weinig te vinden, terwijl daar wel de meeste ouderen wonen. Kunnen groene initiatieven in de stad het reguliere aanbod van dagbesteding aanvullen?

Lees het artikel

Nieuw onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren hebben talrijke organisaties landelijk en regionaal samengewerkt in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) om de complexe ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Zeventien organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden slaan nu ook de handen ineen voor een nieuw onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij borduren zij voort op de opbrengsten van het NPO.  

Lees het nieuwsbericht

Waarom beweeg je moeilijker als je ouder wordt?

Fundamenteel onderzoek is essentieel voor vooruitgang en innovatieve ontwikkelingen binnen de wetenschap én maatschappij. Elke maand vertelt een onderzoeker hoe zijn of haar onderzoek bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de kwaliteit van leven als je ouder wordt. Deze maand geeft bewegingswetenschapper Mirjam Pijnappels antwoord op de vraag ‘Waarom beweeg je moeilijker als je ouder wordt?’

Bekijk de film

Kennisplein Zorgvoorbeter.nl

Infographic

Er is veel informatie te vinden over ouderenzorg, maar deze is versnipperd over verschillende websites en publicaties. Het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl bundelt deze kennis. Hier vindt u betrouwbare en actuele informatie over ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. Wie zijn de bezoekers, welke informatie gebruiken ze het meest en wat doen ze met deze informatie? Lees het in deze infographic!

Bekijk de infographic

Resultaten Ouderenparticipatie NPO in beeld gebracht

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft ons veel gebracht. Het programma had als doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Ouderenparticipatie is één van de belangrijkste opbrengsten van het NPO. De netwerken betrokken bij het NPO hebben filmpjes ontwikkeld waarin ouderen laten zien wat het NPO heeft betekend en welke rol Onderenparticipatie hierbij speelt. 

Bekijk alle filmpjes

Slimme ICT-oplossingen voor ouderen

Afbeelding omslag brochure 'De kweekvijver van AAL'

Maak kennis met slimme ICT-oplossingen die ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk actief te zijn, sociaal verbonden te blijven en zelfstandig te wonen. De brochure ‘De Kweekvijver van AAL’ staat vol slimme ICT-oplossingen ontwikkeld met en voor ouderen, inzichten in de meerwaarde ervan voor onze maatschappij en ervaringsverhalen.

Bekijk de brochure

Kennis en Co: hoofdlijnen voor een kennisprogramma Landurige Zorg

Voorkant publicatie Kennis en Co

Nederland verzilvert. Daardoor neemt de groep mensen die langdurige zorg nodig heeft toe. We worden niet alleen ouder, ook de beroepsbevolking wordt kleiner. In de langdurige zorg treden de komende jaren grote veranderingen op, organisatorisch en zorginhoudelijk. Dit maakt praktijkgerichte kennisontwikkeling onmisbaar. In deze publicatie worden de uitgangspunten en hoofdlijnen voor een kennisprogramma Langdurige Zorg geschetst.

Lees de publicatie Kennis en Co

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg via BeterOud.nl

Bent u zorgprofessional of een oudere en wilt u meewerken aan het verbeteren van wonen, welzijn en zorg, kijk dan eens op BeterOud.nl. Op dit kennisplein staan tal van innovatieve projecten op een praktische manier omschreven, zodat u er meteen mee aan de slag kunt. Deze projecten komen onder andere voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw. In leergemeenschappen en werkplaatsen wordt verder gewerkt aan doorontwikkeling van de projecten of aan de invoering daarvan in de organisatie. Thema's op BeterOud zijn onder andere transmurale zorg, vroegsignalering en lokaal samenwerken. 

Kijk voor meer informatie op www.BeterOud.nl

Sluit je aan bij BeterOud

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw heeft veel opgebracht, zoals ouderennetwerken in de regio en niet te vergeten manieren om ouderenparticipatie vorm te geven. Het programma heeft ook een besef doen ontstaan waar het nu eigenlijk om gaat bij beter oud worden, namelijk om het doortrekken van je levenslijn. Als je beperkingen krijgt, is daarbij vaak hulp nodig vanuit zorgprofessionals, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers. De vraag die dan centraal moet staan is: hoe kan ik mijn verhaal doortrekken zodat ook de volgende fase de moeite waard blijft? Meer weten? Bekijk het filmpje van BeterOud via YouTube. Meer weten over hoe je je kunt aansluiten? Kijk op BeterOud.nl.

 

 

Actueel

Volg via RSS

Gemeenten in gesprek met ZonMw over sociaal domein

ZonMw heeft veel kennis op het gebied van gemeentelijke vraagstukken rond zorg en ondersteuning, jeugd en werk. Samen met gemeenten wil ZonMw investeren in een duurzame kennisinfrastructuur op het gebied van het sociaal domein. Daarom gaat ZonMw op donderdag 18 mei de dialoog aan met een aantal gemeenten.

Nieuws

Avatar Anne maakt ouderen minder afhankelijk

Spraaksoftware wordt steeds geavanceerder. Dat maakt het voor ouderen makkelijk om ICT te gebruiken. Toch voelt praten tegen een gewoon scherm wat vreemd en dan is een avatar een uitkomst. Ouderen ervaren een levensechte animatie van een mens bijna als een levende persoon.

Grafische weergave van avatar Anne
Elders gezien

Psychische klachten bij mantelzorgers onderstrepen belang effectieve preventie

Een groot deel van de mantelzorgers heeft vanwege de zorg voor een familielid met dementie last van klachten als depressiviteit en angst. Het blijkt dat bijna 40% van deze mantelzorgers binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen ontwikkelt. Van deze groep heeft zo'n 5% zelfmoordgedachten of overweegt zichzelf iets aan te doen.

Twee handen met een ouderwets horloge
Nieuws

Co-Living houdt ouderen langer sociaal actief

Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Dat kan leiden tot problemen, lichamelijk én psychisch. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. Slimme ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Grafische weergave van oplossing Co-living
Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Active and Assisted Living (AAL) packages/Integrated solutions

Onderwerpen

 • ontwikkelen van pakketten die verschillende ICT-oplossingen integreren die aansluiten bij de behoefte van ouderen en andere gebruikers
 • ontwikkelen, uitgebreid testen/evalueren en op de markt brengen
 • actief, sociaal verbonden, gezond en zelfstandig blijven
 • innovatieve, internationale, multidisciplinaire, publiek-private samenwerkingsverbanden

  Onderdeel van programma

  Active and Assisted Living (AAL)

  Geplaatst op

  16 februari 2017

  Deadline

  24 mei 2017,
  17.00 uur

  Bekijk

  ZonMw-publicaties

  Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

  Toon alle publicaties

  Agenda

  Regionale dialoogsessies Programma Langdurige Zorg in oprichting

  In mei en juni organiseert ZonMw 5 regionale dialoogsessies. Tijdens deze sessies denken cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders, gemeenten en andere betrokkenen mee over de invulling van het nieuwe Programma Langdurige Zorg. Om zo gezamenlijk te komen tot passende oplossingen.

  Lees meer

  Active and Assisted Living (AAL) Forum 2017

  Het AAL Forum, het jaarlijkse forum van de Europese Active Assisted Living (AAL) community, vindt dit jaar van 2 t/m 4 oktober 2017 plaats in Coimbra, Portugal. Het inzetten van oplossingen op basis van ICT/technologie voor ‘ageing well’ in Europa staat centraal: wat is daarvoor nodig, welke hobbels moeten worden genomen en wat kunt u doen om dat te bevorderen?

  Lees meer
  Toon alle agenda-items

  Contact

  Urmila Gangaram Panday

  Programmacoördinator

  Telefoonnummer+31 70 349 52 94
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website