Programmacommissie

Het ZonMw programmateam van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie.

De programmacommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het programma. Zij beoordeelt de erkenningsverzoeken, de aanvragen voor overgangssubsidie, de meerjarige deelsectorplannen en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast monitort de commissie de uitvoering van de deelsectorplannen, onderzoeksprojecten en activiteiten in het licht van de kwaliteitszorg van de expertisefunctie.

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

  • de heer prof H.F.L. (Henk) Garretsen

Commissieleden

  • de heer drs. L.G.M. (Leo) Bisschops
  • de heer T. (Theo) Buunen
  • mevrouw E.M.J. (Esther) Crombag
  • de heer drs. D. (David) Engelhard
  • mevrouw M.A. (Marjolein) Herps, PhD
  • de heer B. (Bas) Kleijwegt, MSc.
  • mevrouw C. (Corry) Ketelaars

Waarnemer vanuit VWS

  • Mevrouw Anke van der Zee-Jansen
  • Mevrouw Lisette Bruns

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Commissieleden stellen zich voor

Wilt u meer weten over onze commissieleden? Zijn stellen zich op deze pagina aan u voor.