Stand van zaken ZE&GG-subsidierondes

Pilot Versneld Evalueren – Wetenschappelijke Verenigingen en Zorginstellingen

Onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de zorgevaluaties op tijd wordt afgerond. Het verbeteren van de organisatiestructuur kan een positieve bijdrage leveren aan het verkorten van de inclusieperiode. Daarom heeft het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) in samenwerking met ZonMw de Pilot Versneld Evalueren – Wetenschappelijke Verenigingen (Deel 1) en Zorginstellingen (Deel 2) opgezet.

Voor Deel 1 zijn in totaal 5 Wetenschappelijke Verenigingen geselecteerd die op uitnodiging gezamenlijk één plan van aanpak (aanvraag) hebben ingediend. Voor Deel 2 heeft ZonMw 16 aanvragen ontvangen. Begin mei 2024 ontvangen de indieners bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk in september 2024.

Tijdens het Congres Zorgevaluatie op 13 juni 2024 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor de hoofdaanvragers en leden van de projectgroep van de gehonoreerde projecten.

Ronde 2023 - Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg

Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op bestaande kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen binnen de medisch specialistische zorg. Deze ronde is gericht op het evalueren van bestaande medisch specialistische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: denk hierbij aan hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume. ZonMw heeft eind februari 4 in co-creatie uitgewerkte aanvragen ontvangen. Uiterlijk eind juli 2024 ontvangen de indieners bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk in december 2024. 

Systeeminbedding Cirkel van Gepast Gebruik: Agenderen

Deze subsidieronde richt zich specifiek op kennisvragen die zijn voortgekomen uit de herziening van richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) of Risicogerichte Analyse van het Pakket RAP-trajecten van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Samen met betrokken HLA-partijen zal vanuit co-creatie het zorgevaluatieonderzoek worden vormgegeven en worden toegewerkt naar een uitgewerkte subsidieaanvraag. Voor de eerste deadline is 1 in co-creatie uitgewerkte aanvraag ingediend. Uiterlijk eind juli 2024 ontvangt de indiener bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd. Als het project wordt gehonoreerd, dan dient het uiterlijk in december 2024 te starten. De tweede deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 13 augustus 2024, 14:00 uur.