ERACoSysMed

ERACoSysMed beoogt de systeemgeneeskunde aanpak van onderzoek te stimuleren. Laboratoriumdata, wiskundige modellen en klinische praktijk komen samen. Dit leidt tot een breder en beter begrip van ontstaan en behandeling van ziekten.

Doel

Wat is Systems Medicine?

Waarom is Systems Medicine belangrijk?

Clinici baseren hun aanpak om patiënten te diagnosticeren en behandelen op basis van klinische observatie en medische tests. Dit is een bewezen en succesvol concept. Echter, door de omvang van grote datasets en de complexiteit van de integratie en analyse van die datasets die we tegenwoordig kunnen produceren, worden clinici fors uitgedaagd om deze data in de dagelijkse praktijk ten behoeve van de patiënt te gebruiken. Een wiskundige aanpak door het modelleren van biologische systemen vormt een belangrijk onderdeel van de Systems Medicine aanpak. Het biedt een systematische en flexibele aanpak, waarmee het toenemende aantal complexe patiëntgegevens toegankelijk en begrijpelijk zal worden. Hiermee geeft Systems Medicine clinici een nieuw hulpmiddel in handen om patiënten sneller, beter en effectiever te diagnosticeren en behandelen.

Programmastructuur

Calls

ERACoSysMed heeft calls georganiseerd in 2015, 2017 en 2019. Doel van de eerste twee calls was om demonstator projecten te verkrijgen die de meerwaarde van de Systems Medicine aanpak in de kliniek tonen, waardoor gepersonaliseerde preventie, diagnose en behandeling mogelijk wordt. De laatste call had als doel om voorspellende computermodellen te valideren en zodoende de kennis van menselijke ziekten en hun behandeling uit te breiden.

Workshops en events

In de periode 2015-2019 zijn 6 Systems Medicine awareness events georganiseerd, waar diverse stakeholders elkaar konden ontmoeten en best practices werden getoond (Nederland, Israël en Duitsland, 2016; Slovenië, 2017; Italië, 2018; Noorwegen, 2019). Ten behoeve van netwerkvorming en bepalen van inhoudelijke richting van calls zijn 5 workshops georganiseerd, waarbij stakeholders zoals patiëntvertegenwoordigers, clinici, bedrijfsleven, beleidsmakers, onderzoekers en data management experts aanwezig waren. Eind 2019 vond de laatste workshop plaats met als thema Impact. Hier bespraken projectleiders welke stappen na afloop van hun project gezet kunnen worden naar klinische implementatie en welke stakeholder daarbij nodig is.

Communicatie

Om artsen en overige stakeholders te inspireren zijn een flyer en bovenstaande animatiefilm gemaakt die uitleggen wat de Systems Medicine aanpak inhoudt.

Samenwerking

ERACoSysMed valt onder het Horizon2020 programma van de Europese Commissie. In dit ERA-NET zijn 14 financieringspartners betrokken, waaronder ZonMw.

Rol van ZonMw

ZonMw leidt een ambitieus werkpakket dat calls, workshops en awareness events organiseert. Daarnaast leidt ZonMw een werkpakket over Communicatie.

 

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.175.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %