Uitgelicht

Wat is Positieve gezondheid en wat doet ZonMw?

Eigenlijk is bijna niemand gezond volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948. Hoe realistisch is deze definitie nog? Hoe kun je gezondheid ook omschrijven?
Een andere benadering is van Machteld Huber. Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).

Gebruik Positieve gezondheid binnen ZonMw

De Universiteit Twente voerde een verkenning uit naar de manier waarop ZonMw het concept Positieve Gezondheid gebruikt. De resultaten hiervan stimuleren ZonMw om deze bredere, integrale kijk op gezondheid verder uit te dragen. Wel zou het concept naar publieke gezondheidsvraagstukken uitgebreid moeten worden.

Lees meer over de verkenning

Meer informatie

Handleiding “Positieve Gezondheid de wijk in! Waarom?”

Gezonde wijk

Deze handleiding helpt beleidsmakers en professionals in het sociale domein om samen met wijkbewoners wijkgerichte oplossingen te ontwikkelen, om zo gezondheid, veerkracht en eigen regie van bewoners te bevorderen. De handleiding werd ontwikkeld als onderdeel van het ZonMw gefinancierde project van het Louis Bolk instituut.

Ga naar handleiding

Reacties op positieve gezondheid

mensen en hun schaduw

Een nieuwe omschrijving van gezondheid roept reacties op, positieve en ook kritische.

lees diverse reacties

Positieve gezondheid in de praktijk

vrouw op bankje

Concrete producten, nieuwe samenwerkingsvormen en kennis op gebied van werkvormen zijn de opbrengsten van 21 projecten over Positieve gezondheid. Dat maakt de voucherregeling Positieve gezondheid een succes, concludeert bureau Bartels, in de evaluatie van de regeling.

Artikelen op het gebied van meten

Kent u relevante artikelen op dit terrein en/of heeft u suggesties voor de ontwikkeling hiervan, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar programmasecretaris Marja Westhoff.

ZonMw / NWO congres Kwaliteit van leven en gezondheid

Op 6 juni was de NWO/ ZonMw slotbijeenkomst van het NWO onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. Ruim honderd onderzoekers en vertegenwoordigers van praktijk, onderwijs en beleid bespraken hier de resultaten van het programma. In deze publicatie een sfeerverslag, de resulaten en reacties.

Naar publicatie

Actueel

Schrijf je nu in voor het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein'

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief...

oudere dame aan het werk in de tuin
Nieuws

Kwaliteit van leven: wat is dat en hoe meet je dat?

Het begrip ‘kwaliteit van leven’ krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Maar hoe definieer je kwaliteit van leven, en hoe meet je het eigenlijk? Zes projecten deden onderzoek naar die vraagstukken en presenteerden de resultaten tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid.

meisje op schommel
Nieuws

Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar

Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder...

Nieuws

Hoe kun je erachter komen wat de kwaliteit van leven is voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen?

Het is ingewikkeld om iets te zeggen over de kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke beperkingen omdat zij daar zelf niet over kunnen vertellen. Toch is dit cruciaal voor (beslissingen over) de zorg die zij ontvangen. Op het congres 'Kwaliteit van leven en gezondheid' delen onderzoekers hierover hun inzichten en bieden praktische handvatten. Aanmelden kan nog!

Nieuws
Toon meer

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Marja Westhoff

Programmasecretaris

+31 70 349 52 77
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website