Uitgelicht

Wat is Positieve Gezondheid?

Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).

Artikelen op het gebied van meten

Kent u relevante artikelen op dit terrein en/of heeft u suggesties voor de ontwikkeling hiervan, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar programmasecretaris Marja Westhoff.

‘Becoming a patient oneself inspires towards integrated care’

Portret Machteld Huber
Machteld Huber

Voor het ICIC schreef Machteld Huber deze inspirerende blog (Engels). 

Lees de blog van Machteld

‘Naar een nieuw concept van gezondheid’

Portret van Henk Smit
Henk Smid

Henk Smid, directeur ZonMw: “In 2008 meldde Machteld Huber zich bij de Gezondheidsraad en ZonMw. Haar onderzoeksbevindingen hielden in dat er meerdere niveau’s van gezondheid kunnen bestaan. Dit raakte een snaar”

Lees de blog van Henk

Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement

Voorblad publicatie

In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw.

Reacties op nieuwe omschrijving

mensen en hun schaduw

Een nieuwe omschrijving van gezondheid roept reacties op, positieve en ook kritische.

lees diverse reacties

Initiatieven

Nationaal en internationaal is men bezig met dit onderwerp binnen beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek. Zo worden nu 5 projecten uitgevoerd, gefinancierd door NWO. De projecten gaan over kwalteit van leven bij kwetsbare mensen zoals ouderen, psychiatrische patiënten, mensen met verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een lage sociaaleconomische status.

lees meer over deze en andere initiatieven

Rol ZonMw

ZonMw rekent het tot haar taak om nieuwe ideeën te lanceren, buiten de gebaande paden te treden en intellectueel uit te dagen. Daarom pakt ZonMw het onderwerp 'Positieve gezondheid' op. ZonMw stimuleert de discussie hierover en betekenis hiervan op nationaal en internationaal niveau voor beleid, praktijk en onderzoek.

Heeft u mooie voorbeelden waarbij het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren centraal staan? Laat het ons weten!

Positieve gezondheid in de praktijk

vrouw op bankje

Concrete producten, nieuwe samenwerkingsvormen en kennis op gebied van werkvormen zijn de opbrengsten van 21 projecten over Positieve gezondheid. Dat maakt de voucherregeling Positieve gezondheid een succes, concludeert bureau Bartels, in de evaluatie van de regeling.

lees meer over positieve gezondheid in de praktijk

Uitgelichte projecten

Met financiering van ZonMw worden en zijn diverse projecten uitgevoerd.

bekijk de uitgelichte projecten

Inventarisatie Positieve gezondheid in Nederland

afbeelding omslag Inventarisatie

Lees het rapport en bekijk de filmpjes door verschillende professionals vanuit de zorg, gemeente, sociaal domein, jeugd en arbeid.

lees het rapport en bekijk de filmpjes

Wat hebben positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement met elkaar gemeen?

En wat kunnen deze afzonderlijke concepten betekenen voor beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs?

lees meer hierover

Gebruik Positieve gezondheid binnen ZonMw

Universiteit Twente voerde een verkenning uit naar de manier waarop ZonMw het concept Positieve Gezondheid gebruikt. De resultaten hiervan stimuleren ZonMw om deze bredere, integrale kijk op gezondheid verder uit te dragen. Wel zou het concept naar publieke gezondheidsvraagstukken uitgebreid moeten worden. Suggesties voor doorontwikkeling liggen onder andere op het terrein van Samen Beslissen, participatie van burgers en patiënten en het benutten van zingeving in onderzoeksprogramma’s. 

lees verder

Actueel

Volg via RSS

Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement

In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw.

Nieuws

Stand van zaken subsidieoproepen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Op dit moment zijn de subsidieoproepen 'open ronde 1' en de stimuleringssubsidieronde 1' voor het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg gesloten. In beide rondes zijn 8 voorstellen binnengekomen. In het najaar 2018 volgt open subsidieronde 2.

Nieuws

NHG lanceert nationale onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde

Op 1 februari nam Jeroen Geurts het eerste exemplaar van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde in ontvangst van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De agenda kwam tot stand in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en bevat bijna 800 huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksvragen. ZonMw onderschrijft het belang en probeert de geprioriteerde onderwerpen in relevante programma’s op te nemen.

Elders gezien

Het nieuwe leiderschap in de zorg vraagt om een visie op gezondheid

Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank, vindt dat de zorg het over een heel andere boeg moet gooien. Hij stelt dat er veel zorg wordt geleverd die weinig bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten. De zorg moet investeren in een 'vitaliteitsmodel' in plaats van in het huidige 'reparatiemodel'. Het nieuwe leiderschap in de zorg vraagt volgens hem dan ook om een visie op gezondheid, zoals die bijvoorbeeld...

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Marja Westhoff

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 77
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website