Uitgelicht

Op zoek naar een meetinstrument Breed Begrip Gezondheid

Hoe weet je of een brede benadering van gezondheid, zoals Positieve Gezondheid, en het daarmee in samenhang ontwikkelde beleid daadwerkelijk effect hebben? ZonMw en het NWO-domein Sociale en Geeesteswetenschappen hebben subsidie verstrekt aan een onderzoeksproject dat een meetinstrument passend bij een breed begrip van gezondheid ontwikkelt.

Lees meer

Terugblik conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’

10 jaar positieve gezondheid! Dat hebben we samen met het Institute for Positive Health en de Gezondheidsraad gevierd met de conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ op 11 november. Lees het digitale magazine met daarin artikelen over de verschillende programmaonderdelen en de workshops, uitspraken van grondlegger Machteld Huber, hoogleraar André Knottnerus, onderzoeker Alex Jadad, directeur ZonMw Véronique Timmerhuis en haar voorganger Henk Smid, en reacties van bezoekers tijdens deze feestelijke dag.

Bekijk het digitale magazine

Terugkijken LIVECAST: Rediscovering Health

De LIVECAST: Rediscovering Health op 9 november 2021 ging over verwondering, nieuwe sporen en veranderende gewoontes in de wereld van gezondheid, met verschillende onderwerpen als:

  • Stand-up poetry: het prachtige gedicht van Mia Wessels: ‘Het meest waardevolle goed’
  • KUKURU: ontdek je inner guru: ochtendrituelen en Life SAVERS tips van Giel Beelen
  • Wisselwerking tussen natuur en mens: van cadeaus voor je ogen tot ziekenhuistuin
  • Arjen Heus en buurtbewoner Gerald en over met liefde werken aan gezonde buurten
  • TED talk van Thijs Launspach over hoe om te gaan met (werk)stress en mentale balans
  • Hoe gezondheidskaart PLUK voeten aan de grond krijgt in Noord Nederland
  • Karen van Ruiten met een update over ontwikkeling van Alles is Gezondheid in 2022
  • Positieve Gezondheid tandem Alex Jadad en Machteld Huber over kracht van netwerken

Je kunt nu de uitzending (volledig of in delen) terugkijken via onderstaande link. Hier vind je ook de links aan naar de slides, sprekers en tips om verder te lezen.

Bekijk hier alle programmaonderdelen terug

Praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid’

De afgelopen jaren experimenteren Nederlandse professionals en organisaties volop met Positieve Gezondheid— met Limburg voorop. Maar wat komt er hierbij kijken? De Academische Werkplaats Duurzame Zorg (Universiteit Maastricht) onderzocht dit in Limburg. Benieuwd naar de resultaten, bijbehorende lessen, en praktische aanbevelingen?

Lees de praktijkhandreiking

Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk gelanceerd

Op 18 mei was de feestelijke lancering van het Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk – Samenwerken aan betekenisvolle zorg. Dit boek, geschreven door Machteld Huber, Hans Peter Jung en Karolien van den Brekel neemt je mee in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid – dat nadrukkelijk oog heeft voor wat betekenisvol is voor de patiënt.

Lees meer

Vereenvoudigde Positieve Gezondheids-tool

MEE Samen wil een gezonde leefstijl bevorderen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Met consulenten en ervaringsdeskundigen werken ze aan de vereenvoudigde Positieve Gezondheids-tool.

Lees over deze tool

Wat is Positieve gezondheid en wat doet ZonMw?

Eigenlijk is bijna niemand gezond volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948. Hoe realistisch is deze definitie nog? Hoe kun je gezondheid ook omschrijven?
Een andere benadering is van Machteld Huber. Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).

Gebruik Positieve gezondheid binnen ZonMw

De Universiteit Twente voerde een verkenning uit naar de manier waarop ZonMw het concept Positieve Gezondheid gebruikt. De resultaten hiervan stimuleren ZonMw om deze bredere, integrale kijk op gezondheid verder uit te dragen. Wel zou het concept naar publieke gezondheidsvraagstukken uitgebreid moeten worden.

Lees meer over de verkenning

Meer informatie

Positieve gezondheid in de wijk: dit zijn de voorlopige resultaten

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar positieve gezondheid, burgerparticipatie, brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten in de gezonde wijk en leefomgeving? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals

Omslag rapport Geestelijke verzorging thuis

Zingeving is een belangrijke pijler van Positieve gezondheid. In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een brede inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein.

Rapport Geestelijke verzorging thuis

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder

Reacties op positieve gezondheid

mensen en hun schaduw

Hieronder vind je ter inspiratie een aantal blogs van personen die nauw betrokken zijn bij dit thema.

Lees de blogs

Actueel

Spelenderwijs aan de slag met Positieve Gezondheid!

Soms is een andere werkvorm om over Positieve Gezondheid in gesprek te gaan, net wat nodig is om het verschil te maken. De aandacht voor Positieve Gezondheid neemt steeds verder toe en dat is alleen al te zien aan de hoeveelheid spellen, escape rooms en gelukskoffers die helpen bij het in praktijk brengen van het gedachtegoed. Zoekt u naar een leuke manier om samen met anderen meer over Positieve Gezondheid te leren? Wij zetten het aanbod van...

Elders gezien

Draag bij aan een inclusieve arbeidsmarkt: meld je aan vóór 15 november

Ben jij onderzoeker, arts, techneut, werkgever, cofinancier en/of een samenwerkingspartner met relevante expertise? En heb jij interesse om interdisciplinair samen te werken aan innovatieve sociale of technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte op de arbeidsmarkt? Meld je dan vóór 15 november aan voor de nieuwe NWO KIC call 'Meedoen op de arbeidsmarkt'. We zijn op zoek naar een breed palet aan kennis en expertise...

Nieuws

Meld je aan vóór 1 november en help vanuit jouw expertise bij hiv-genezing

Ben jij wetenschapper, patiënt, bedrijf of samenwerkingspartner en wil jij bijdragen aan een wereldwijde uitdaging: hiv-genezing? In de nieuwe subsidieoproep 'hiv-genezing voor iedereen' staat interdisciplinaire samenwerking centraal. We zoeken niet alleen wetenschappers binnen, maar juist óók buiten het hiv-veld. Denk daarbij aan sociale en geesteswetenschappers, datawetenschappers en technische wetenschappers. Ook (vertegenwoordigers van)...

Nieuws

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien
Toon meer

Contact

Renata Klop

+31 70 349 52 28
klop@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website