Contact

Hulp nodig?

Digitale loketten MijnZonMw en ProjectNet

Via de digitale loketten van ZonMw kunt u als indiener uw projectideeën en subsidieaanvragen indienen en volgen. Ook kunt u tijdens de looptijd van uw project veel rondom uw project regelen. Commissieleden en referenten maken voor het beoordelen van voorstellen ook gebruik van één van de digitale loketten.

Vanwege een overgangsfase van ProjectNet naar Mijn ZonMw werken wij tijdelijk met beide systemen. Welk systeem kiest u:

  • Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? In de subsidieoproep staat vermeld via welk digitaal loket u uw projectidee of subsidieaanvraag indient;
  • Als u een lopend of afgerond project heeft, kiest u alléén voor Mijn ZonMw indien u hier bericht over heeft ontvangen. Anders kiest u voor ProjectNet. Als u het verzoek krijgt een voortgangs- of eindverslag in te dienen, staat hier duidelijk in voor welk systeem u kiest.
  • Gaat u een aanvraag beoordelen? Kies dan voor het systeem dat genoemd is in de e-mail die u hierover heeft ontvangen. 

Meer informatie over de digitale loketten:

  • Om uw projectidee of subsidieaanvraag via Mijn ZonMw of ProjectNet in te dienen is een persoonlijk account vereist. 
  • Uw subsidieaanvraag wordt alleen behandeld als u die indient via Mijn ZonMw of ProjectNet. 

Handleiding ProjectNet

Handleiding Mijn ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website