Kennistoepassing

Projecten die ZonMw financiert moeten impact hebben. Dáár is het ons om te doen. Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van toepassing van kennis, oftewel wanneer resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek daadwerkelijk worden gebruikt. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar.

Kennistoepassing in praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek

Nieuwe kennis en kunde moet gebruikt worden in praktijk, beleid, onderwijs en/of verder onderzoek. Maar hoe bereik je dat? En hoe laat je dat zien? Door actief beleid te voeren en expertise in te zetten op de onderwerpen ‘Implementatie’ en ‘Opleiden, leren en professionaliseren’, ondersteunen wij projectleiders om het maximale bereik te behalen met hun resultaten.

Implementatie

In alle fasen van programmering is (het nadenken over) impact van belang. Wij vragen projectleiders om al in hun subsidieaanvraag aan te geven wat zij willen bereiken, waarom en wanneer, hoe (aanpak implementatie) en met wie. Hiermee wordt duidelijk hoe de resultaten ten goede zullen komen aan de praktijk en/of het beleid, onderwijs en onderzoek.

Een deel van het budget moet aan implementatie worden besteed. In sommige programma’s is een extra subsidie beschikbaar. Voor het versterken van impact en implementatie bieden we verschillende mogelijkheden.  Ook kunnen onze implementatie-specialisten in alle fasen over (het bevorderen van) impact adviseren. 

> Lees meer over Implementatie

Opleiden, leren en professionaliseren 

Zorg-, welzijns- en preventieprofessionals spelen een sleutelrol in het bieden van goede zorg en ondersteuning. Het is belangrijk dat deze professionals blijven leren en ontwikkelen en nieuwe kennis en innovaties kunnen toepassen. Wij zetten ons hier specifiek voor in en stimuleren opleiden, leren en professionaliseren.

> Lees meer over Opleiden, leren en professionaliseren