Voor elk type project is het realiseren van impact belangrijk. Daarom vragen we projectleiders om vanaf de start van hun project aan impact te werken en in hun subsidieaanvraag uit te schrijven hoe ze dat gaan aanpakken. Dit doen we voor alle projecten die wij financieren: van fundamenteel onderzoek tot en met implementatiegerichte projecten. Hoe impact vorm krijg verschilt natuurlijk per type project. Bij fundamenteel onderzoek zal de aandacht vooral uitgaan naar doorgeleiding van opbrengsten naar een ontwikkel-fase. Bij implementatiegerichte projecten staat de daadwerkelijke vertaling van kennis naar bruikbare producten voor beleid, praktijk of onderwijs op de voorgrond. En het toepassen van die producten.

In elke fase van een project is aandacht voor impact belangrijk. In de subsidieaanvraag, het voortgangsverslag en het eindverslag vragen we informatie over impact op. Zo vragen we voor welke doelgroepen de kennis en inzichten uit het project van belang zijn. Ook vragen we naar producten die het project gaat opleveren en verspreidings- en implementatieactiviteiten die projectleiders (gaan) inzetten. Meer informatie over de uitvraag is te vinden op de pagina’s over impact aantonen.

ZonMw heeft een overzicht gemaakt van kennisproducten en van implementatieactiviteiten die projecten kunnen inzetten. Dit is geen sluitend overzicht, maar projectleiders kunnen het gebruiken als inspiratie. Een aantal voorbeelden van impact staan elders op de website.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website