Over dit programma

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor u. Vraagt u subsidie aan, dan ontvangt u gratis advies en ondersteuning.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Hoe werkt subsidie aanvragen?

De SET regeling is per 1 maart 2019 geopend. Lees meer over hoe het aanvragen van subsidie voor de SET in zijn werk gaat. Stappenplan: subsidie aanvragen

Gedragen visie met 'SET visievorming e-health'

Naast de SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Een 'SET visievorming e-health' of SET-aanvraag indienen kan via RVO. Daar vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. Aanvraag indienen

Marente regelde met SET-subsidie beeldschermzorg

'We hebben SET-subsidie aangevraagd en daarmee beeldschermzorg geïntroduceerd. Ouderen moeten vaak eerst een drempel over, maar uiteindelijk vinden zij het heel leuk om te beeldbellen met zorgmedewerkers.'
Lees het verhaal van Inge Nipshagen

Voorbeelden van e-health toepassingen

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Bekijk de voorbeelden van digitale toepassingen waar u uw subsidie op in kunt zetten.

Meer informatie

Meer SET ondersteuning en inspiratie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website