Letter of commitment

Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is het indienen van een Letter of Commitment per co-financier verplicht. Hierin verplichten mede-aanvragers en eventuele sponsors zich juridisch tot de toegezegde bedragen voor cofinanciering. In geval van honorering kan vervolgens de consortium- en/of sponsorovereenkomst opgevraagd worden.

De Letter of Commitment moet op briefpapier van de betreffende co-financier worden geprint en worden ondertekend door een persoon die daartoe gemachtigd is. De brief is geadresseerd aan de bestuurlijk verantwoordelijke van de hoofdaanvrager.

Let op: in geval de hoofdaanvrager zelf ook co-financier is, hoeft deze geen Letter of Commitment aan zichzelf te sturen.

De Letter of Commitment mag in principe maar één opschortende voorwaarde bevatten, namelijk dat de toezegging met betrekking tot de cofinanciering alléén geldt als ZonMw de subsidieaanvraag honoreert. Elke andere voorwaarde zal apart beoordeeld moeten worden door de ZonMw jurist.
Hieronder treft u een format dat voldoet aan deze voorwaarden:

Sponsorovereenkomst

 

In geval een derde (niet consortiumpartner) een bijdrage levert aan het project, dan worden afspraken hierover vastgelegd in een sponsorovereenkomst tussen de hoofdaanvrager en de sponsor. De sponsor wordt ook wel co-financier genoemd. Sponsorovereenkomsten kunnen afspraken bevatten met betrekking tot het eigendom van projectresultaten. Het kan daarom verstandig zijn de sponsorovereenkomst als bijlage op te nemen in de consortiumovereenkomst zodat de overige projectpartners op de hoogte zijn van de afspraken tussen de co-financier en de hoofdaanvrager.   
Na honorering kan ZonMw de sponsorovereenkomst opvragen om de afspraken te controleren op conformiteit met de ZonMw algemene subsidiebepalingen en het Europese staatssteunrecht.

Subsidie krijgen als onderneming

Naast het leveren van cofinanciering voor een project, kunnen ondernemingen in sommige programma’s ook zelf (een deel van de) subsidie krijgen. Hierbij werken we zoveel mogelijk onder de de-minimisverordening. Een uitgebreide beschrijving over deze regeling vindt u op de pagina Juridische aspecten bij samenwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website