Over dit programma

Gerelateerde ZonMw-programma's

Het ministerie van VWS heeft in 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen. Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven, gemeenten en de wetenschap. Aan hen is gevraagd een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen en hierin, naast de sport en wetenschap, ook het bedrijfsleven en overheden/gemeenten te betrekken. Het programma Sportinnovator, dat loopt tot en met 2022, voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit onder regie van het Topteam Sport. Doel van de agenda is niet alleen innovaties voortbrengen die gouden medailles op de Olympische Spelen opleveren. Behalve innovaties voor topsport en breedtesport willen we alle mensen bereiken door innovaties te stimuleren die ook impact hebben op de volksgezondheid en de maatschappij. In 2018 heeft het Topteam Sport van VWS de aanvullende opdracht gekregen om innovaties aan te jagen binnen het Nationale Sportakkoord (“Iedereen moet plezier kunnen beleven in sport”).
Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door bureau Sportinnovator, samen met ZonMw.

Ecosysteem van Sportinnovator centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Of innovaties die bijdragen aan de kennisbasis voor sport of zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam ecoysteem, waarin de centra niet alleen met elkaar samenwerken op het gebied van innovatie-ontwikkeling, maar daarnaast fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Stimuleren innovatie

Het Topteam Sport stimuleert vernieuwende ideeën in de sport. Daarbij wordt ingezet op innovaties die behalve impact in de sport, ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben.
Lees meer over de Nationale Sportinnovator Prijs en het subsidietraject voor bedrijven.

Sport Data Valley

Sportinnovator wil met het platform Sport Data Valley Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen en sporten door het verbinden van onderzoek en data. Sporters, coaches en onderzoekers krijgen zo meer inzicht in hun gegevens en toegang tot onderzoek en toepassingen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op www.sportinnovator.nl. Of abonneer je op de Sportinnovator-nieuwsbrief.

Bekijk nieuwtjes, publicaties en andere wetenswaardigheden over sport en bewegen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website