Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Het doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

Prenatale screening is een vorm van screening bij zwangere vrouwen om aandoening, afwijking of risicofactoren bij het ongeboren kind op te sporen. Onder neonatale screening verstaan we screening uitgevoerd in de eerste 28 dagen na de geboorte.

Uitgelicht

Nevenbevindingen NIPT kunnen belangrijk zijn voor gezondheid moeder en kind

NIPT test

Uit de TRIDENT-2 studie blijkt dat ook nevenbevindingen van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) belangrijk kunnen zijn voor de gezondheid van moeder en kind. Met de NIPT kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Er kunnen echter ook andere chromosoomafwijkingen worden gevonden bij het kind, bij de moeder of in de moederkoek. Dat worden nevenbevindingen genoemd.

Lees verder

Impact van de TRIDENT studies: de NIPT definitief onderdeel prenatale screening

NIPT test

In de TRIDENT studies is de afgelopen jaren de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in het landelijke prenatale screeningsprogramma onderzocht. De resultaten hebben bijgedragen aan het besluit dat de NIPT vanaf 1 april 2023 definitief onderdeel wordt van de prenatale screening voor zwangere vrouwen.

Lees het nieuwbericht

Aanknopingspunten voor VWS-beleid over preconceptionele dragerschapsscreening

Op 21 februari zijn de resultaten van een onderzoek naar preconceptionele dragerschapsscreening door de minister van VWS, Ernst Kuipers, aangeboden aan de Tweede Kamer. De resultaten bieden aanknopingspunten voor beleid over het al dan niet aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan alle ouderparen met een kinderwens.

Lees het nieuwsbericht

Kanker bij de zwangere vrouw als nevenbevinding bij NIPT

Zwangere buik

Binnen de landelijke TRIDENT-2 studie is in kaart gebracht bij welke zwangere vrouwen de NIPT uitslag een aanwijzing voor kanker liet zien. Het onderzoek toont aan welke NIPT uitslagen verdacht zijn voor kanker bij de moeder en welke diagnostische vervolgstappen nodig zijn om snel duidelijkheid te krijgen.

Lees het hele bericht

De hielprik nu en in de toekomst

Hoe kijken ouders en professionals in Nederland naar de hielprik? Hoe ervaren ouders de hielprik? En hoe gaan ze om met de uitslag? De PANDA-studie onderzoekt deze vragen. Lees over de eerste studieresultaten in deze factsheet.

Bekijk de factsheet

13 wekenecho beschikbaar voor zwangere vrouwen

In het kader van de IMITAS-studie krijgen zwangeren vanaf 1 september 2021 een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap.

Lees het nieuwsbericht
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website