Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Het doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

Prenatale screening is een vorm van screening bij zwangere vrouwen om aandoening, afwijking of risicofactoren bij het ongeboren kind op te sporen. Onder neonatale screening verstaan we screening uitgevoerd in de eerste 28 dagen na de geboorte.

Uitgelicht

13 wekenecho beschikbaar voor zwangere vrouwen

In het kader van de IMITAS-studie krijgen zwangeren vanaf 1 september 2021 een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap.

Lees het nieuwsbericht

Cahier 'De Hielprik'

Het cahier 'De Hielprik: erfelijke metabole ziekten aan het licht via een druppeltje bloed' is onlangs gepubliceerd. In dit cahier bespreken dé deskundigen op dit gebied in Nederland de aard en achtergrond van de metabole ziekten in de hielprik en ook de ethische dilemma’s die bij de hielprikscreening komen kijken.

Lees verder

De IMITAS-studie: onderzoek naar de effecten van de 13 wekenecho

Vanaf september 2021 wordt de 13 wekenecho landelijk in studieverband aangeboden in het programma Prenatale screening. De IMITAS studie heeft als doel om potentiële voor- en nadelen in kaart te brengen van toevoeging van de 13 wekenecho.

Naar de website van de IMITAS-studie

Opsporen groeivertraging: zijn extra echo’s bij laagrisicozwangeren effectief?

Met dank aan ZonMw heeft de Afdeling Verloskundige Wetenschap in samenwerking met Stichting Zelfbewustzwanger een Engels ondertitelde voorlichtingsfilm gemaakt. De uitkomst van de IRIS studie onder ruim 13.000 zwangeren over dit onderwerp wordt hierin helder toegelicht.

Bekijk de voorlichtingsfilm

Geen hielprik op niet-behandelbare aandoeningen

De Gezondheidsraad adviseert de hielprik bij baby’s voorlopig niet uit te breiden met een screening op niet-behandelbare aandoeningen. Lees meer over dit advies en over lopend onderzoek in het kader van mogelijke uitbreiding van de hielprik screening.

Lees er meer over!

Persoonlijke afwegingen moeten de doorslag geven

Elke keer als er een nieuwe prenatale test beschikbaar komt, laait er een maatschappelijk debat op. Onderzoekers brengen in kaart in hoeverre achter drie veelbesproken vraagstukken in dat debat ethische problemen schuilgaan, en wat die voor consequenties zouden moeten hebben voor het overheidsbeleid.

Lees het Mediator artikel

Aangeboren hartafwijkingen bij baby’s signaleren

Ernstige aangeboren hartafwijkingen bij pasgeboren baby’s kunnen met een eenvoudige zuurstofmeting sneller worden opgespoord. De meting kan bovendien zorgen voor een tijdige ontdekking van infecties en longproblemen, zeggen onderzoekers van LUMC en AMC.

Lees het Mediator artikel
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website