Wat zijn effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk? Dit niet alleen ter preventie van uitkeringsafhankelijkheid, maar ook om de gezondheid en de integratie van vergunninghouders te bevorderen. In veel gemeenten heeft de integratie en participatie van vergunninghouders een grote prioriteit.

Onderzoekers nemen verschillende aanpakken onder de loep, die gemeenten hanteren om vergunninghouders* aan het werk te helpen. Zo is er binnen gemeenten discussie over welk traject voor vergunninghouders het snelste en het beste resultaat oplevert. ‘Het beste’ in de zin van participatie-kansen en de kans op regulier werk. Zijn dat bredere maatschappelijke participatietrajecten met een lange looptijd? Of juist trajecten die meer op directe plaatsing gericht zijn met begeleiding van een (al dan niet speciaal getrainde) klantmanager van de afdeling Werk & Inkomen? En wat is de rol van gezondheid bij de keuze voor deze trajecten?

Uitgelicht

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden hiervoor kennis en handvatten.

Lees het artikel in Mediator en vind tips voor professionals in de uitvoering

'Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders'

Kirsten Tinnemans

Iedereen die met statushouders werkt, weet dat het lastig is om hen aan een duurzame baan te helpen. Toch zijn er mogelijkheden om ook voor deze groep de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, al vergt het wel intensieve begeleiding. Welke kansen ziet onderzoeker Kirsten Tinnemans voor statushouders?

Interview Kirsten Tinnemans

Zorg en ondersteuning voor vluchtelingen

Voor vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn is participeren in de maatschappij soms lastig. Daarom maken we ons sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Meer over vluchtelingen in gezondheidsonderzoek

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van vergunninghouders en arbeid. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website