Wat zijn effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk? Dit niet alleen ter preventie van uitkeringsafhankelijkheid, maar ook om de gezondheid en de integratie van vergunninghouders te bevorderen. In veel gemeenten heeft de integratie en participatie van vergunninghouders een grote prioriteit.

Onderzoekers nemen verschillende aanpakken onder de loep, die gemeenten hanteren om vergunninghouders* aan het werk te helpen. Zo is er binnen gemeenten discussie over welk traject voor vergunninghouders het snelste en het beste resultaat oplevert. ‘Het beste’ in de zin van participatie-kansen en de kans op regulier werk. Zijn dat bredere maatschappelijke participatietrajecten met een lange looptijd? Of juist trajecten die meer op directe plaatsing gericht zijn met begeleiding van een (al dan niet speciaal getrainde) klantmanager van de afdeling Werk & Inkomen? En wat is de rol van gezondheid bij de keuze voor deze trajecten?

Uitgelicht

Verspreidings- en Implementatie Impuls (vimp)

Binnen ons programma leveren 8 projecten kennis op om de dienstverlening van gemeenten voor vergunninghouders te verbeteren. De 8 projectleiders werken momenteel aan een vimp om de projectresultaten verder te brengen.

Lees meer over de VIMP

Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond

Het Verwey-Jonker Instituut en de gemeente Enschede brachten een rapport uit over het onderzoek, de effecten en leerpunten van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) op werkzoekenden met en zonder migratieachtergrond.

Lees het rapport

Statushouders vakkundig aan het werk helpen

Deze artikelenreeks belicht de onderzoeksprojecten rond de begeleiding van statushouders bij participatie en werk. Wat kunnen gemeenten doen om statushouders aan werk te helpen? Welke aanpakken zijn er in het land en wat werkt wel en wat werkt niet? Elke maand vullen we de reeks aan met een nieuw artikel. 

Naar de artikelenreeks

Projecten in beeld

Hoe anders is re-integratiebegeleiding voor mensen met een migratieachtergrond?

Volgens onderzoeker Marian van der Klein, is een speciale aanpak voor mensen met een niet-westerse achtergrond niet nodig, zolang de begeleiding maar echt maatwerk blijft. De uitgangsposities van mensen in de bijstand verschillen daarvoor te weinig.

Interview met Marian van der Klein

Afkomst maakt niet uit bij het vinden van werk voor bijstandsgerechtigden in Enschede

15% van de bijstandsgerechtigden in Enschede heeft het afgelopen jaar de bijstand ingeruild voor betaald werk. Er zijn op dit gebied geen verschillen tussen mensen met een migratieachtergrond en zonder. Lees meer over de resultaten uit dit onderzoeksproject.

Lees het artikel in Turbantia

Statushouders beter bij de samenleving betrekken

Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. Onderzoek van Movisie laat zien waarom de PiëzoMethodiek goed werkt bij de begeleiding van statushouders.

Wat gemeenten kunnen leren van de methodiek

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht in dit project de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart.

Lees het in Mediator 42

Intensieve Amsterdamse aanpak van statushouders succesvol

In gemeente Amsterdam werken klantmanagers en jobhunters in dit project samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken. Volgens onderzoeksbureau Regioplan met succes!

Lees meer

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden met dit project kennis en handvatten.

Lees het artikel in Mediator en vind tips voor professionals in de uitvoering

'Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders'

Kirsten Tinnemans

Iedereen die met statushouders werkt, weet dat het lastig is om hen aan een duurzame baan te helpen. Toch zijn er mogelijkheden om ook voor deze groep de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, al vergt het wel intensieve begeleiding. Welke kansen ziet onderzoeker Kirsten Tinnemans voor statushouders?

Interview Kirsten Tinnemans

Meteen aan de slag of eerst meer taal- en werkervaring?

Wat is de beste manier om vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel te laten integreren? Zo snel mogelijk aan het werk of meer ruimte om eerst de Nederlandse arbeidsmarkt te leren kennen, de taal beter onder de knie te krijgen en relevante werkervaring op te doen? Drie onderzoeksteams proberen meer zicht te krijgen op de meest effectieve aanpak.

Hoe helpen we vluchtelingen effectief aan het werk?

Meer informatie

Programma Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van vergunninghouders en arbeid. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?

Zorg en ondersteuning voor vluchtelingen

Voor vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn is participeren in de maatschappij soms lastig. Daarom maken we ons sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Meer over vluchtelingen in gezondheidsonderzoek
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website