Veel mensen staan op een grote afstand van de arbeidsmarkt en komen niet zelf aan het werk. Hoe kan de gemeente deze groep begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk? Projecten doen onderzoek naar de effectiviteit van veel gebruikte interventies.

Werkt een bepaalde methode, voor wie geldt dat en waarom is dit zo? Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers met verschillende problemen, zoals gezondheidsproblemen en/of een verminderde zelfredzaamheid. Er is aanvullende kennis nodig hoe de gemeente deze groep het beste kan ondersteunen in het vinden én behouden van regulier, betaald werk. Daarnaast speelt ook de vraag hoe gemeenten werkgevers kunnen prikkelen om duurzaam werk te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Projecten in beeld

Mentorwijs geeft handvatten voor ‘nieuwe medewerker’

Via de training Mentorwijs leren leiding-gevenden beter samen te werken met nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking die meer ondersteuning nodig hebben. Dit artikel is geschreven voor het programma Vakkundig aan het werk.

Lees het artikel over Mentorwijs

Big data bieden antwoorden, maar ook nieuwe vragen

Koppelingen van gemeentelijke databestanden met de data van het CBS, bieden een goudmijn aan kennis om mensen gerichter naar werk te leiden. Zo blijkt uit dit onderzoek.

Koppeling van gegevens bij uitstroom

Re-integratie met heilzaam sausje voor straatcultuur

De gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie projecten om kwetsbare werkloze jongeren op de rails te krijgen. Wat zijn de werkzame factoren? Hogeschool Rotterdam deed onderzoek. ‘Zonder onderdak werkt de rest ook niet’.

Heilige Boontjes leidt lastpakken op tot barista’s

Re-integratie bij aanvang leidt tot minder bijstands-afhankelijkheid

Een programma bestaande uit sollicitatiehulp, training en een verplichte werkdag leidt tot een daling in het aantal bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit het onderzoek naar de re-integratiemaatregel WerkLoont van de gemeente Rotterdam. Het onderzoek geeft bovendien meer inzicht in de werkzame bestanddelen van re-integratie.

Jaap de Koning over onderzoek naar WerkLoont

Van het een komt vaak het ander: werk

Parttime ondernemen is een succesvolle manier om mensen uit de bijstand te laten uitstromen. Dat blijkt uit het onderzoek dat Bob de Levita (RadarAdvies) heeft uitgevoerd bij zes koplopergemeenten. De belangrijkste succesfactor: begeleid mensen niet naar een baan, maar naar werk.

Parttime ondernemen in de bijstand

Re-integreren bij sociale ondernemingen: zacht maar niet soft

Sociale ondernemingen bieden niet alleen zinvol werk aan mensen met een beperking, maar zorgen ook voor gemeenschapszin, onderhoud van het groen en duurzame producten. Wetenschappers deden onderzoek naar de meerwaarde van sociale ondernemingen en de wijze waarop gemeenten met hen kunnen samenwerken bij re-integratie.

Betekenis sociale ondernemingen voor mensen met beperking

Hoe (bege)leid je werknemers met een beperking?

Mensen willen een uitdaging in hun werk, ook als ze een arbeidsbeperking hebben. Bij de training Mentorwijs leren leidinggevenden van reguliere bedrijven om daarop alert te zijn. ‘Luister naar hun wensen, observeer waar ze plezier in hebben en ga dat versterken’, zegt Marianne de Wolff van TNO. Met haar team nam ze de training onder de loep, waardoor er nu een handboek op tafel ligt.

TNO onderzocht Mentorwijs van Werkzaak Rivierenland

Big data in het sociaal domein

Wat zijn de kansen en valkuilen om de effectiviteit en kwaliteit van gemeentelijke re-integratie te verbeteren met gebruik van big data? Onderzoekers zien goede mogelijkheden om concrete vragen van de vier grote steden te beantwoorden door grote hoeveelheden geanonimiseerde gegevens te koppelen.

Grootschalig speuren naar re-integratie-trajecten op maat

Het werk is er al en is makkelijk aan te passen

Sociale ondernemingen bieden gemeenten interessante kansen om meerdere doelstellingen aan elkaar te knopen, zoals groenonderhoud, participatie en leefbaarheid. Maar ‘domeinen overstijgen’, hoe doe je dat? Twee onderzoeksteams komen met aanbevelingen.

Sociale supermarkt en re-integratie in het groen

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van re-integratie. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website