Re-integratie

Veel mensen staan op een grote afstand van de arbeidsmarkt en komen niet zelf aan het werk. Hoe kan de gemeente deze groep begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk? In dit thema past onderzoek naar de effectiviteit van veel gebruikte interventies.

Werkt een bepaalde methode, voor wie geldt dat en waarom is dit zo? Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers met verschillende problemen, zoals gezondheidsproblemen en/of een verminderde zelfredzaamheid. Er is aanvullende kennis nodig hoe de gemeente deze groep het beste kan ondersteunen in het vinden én behouden van regulier, betaald werk. Daarnaast speelt ook de vraag hoe gemeenten werkgevers kunnen prikkelen om duurzaam werk te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website