Hoe kan het methodisch werken van professionals worden vergroot? Een effectief aanbod van gemeenten op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding staat of valt met professioneel vakmanschap.

Optimale professionaliteit vraagt om een totaalpakket waarbij de omstandigheden en de professional zo op elkaar zijn afgestemd dat er ruimte is voor systematisch en methodisch handelen.

Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is. Professionals die methodisch werken zetten op het juiste moment een passend instrument in. Interventies binnen dit thema richten zich in ieder geval op professionals op het terrein van Werk en inkomen. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen. En weten zij ook wat werkt en wat niet. 

Projecten in beeld

Vliegwiel voor methodisch en onderbouwd werken

In dit vliegwiel presenteren wij hoe methodisch en met kennis onderbouwd werken in werk en inkomen er uit kan zien.

Bekijk het vliegwiel

Niet meer met het actielijstje van de professional naar huis

De gemeente Alphen aan de Rijn helpt inwoners die met een meervoudige ondersteuningsvraag aankloppen, blijkt uit de procesevaluatie over de impact van Mobility Mentoring® in deze gemeente.

Evaluatie van Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn

Doelgerichter kiezen met de juiste zoekfilters

Werkzaak Rivierenland ontwikkelt met dit onderzoek een keuzehulp voor werkcoaches en praktijkbegeleiders om doelgericht een instrument te kunnen selecteren, als ze werkzoekenden begeleiden.

Werkzaak Rivierenland ontwikkelt keuzehulp voor re-integratie

‘Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn’

Hoe kunnen gemeenten jongeren met een bijstandsuitkering doelgerichter naar werk of een opleiding begeleiden? Consulenten van enkele Friese gemeenten ontwikkelen in dit onderzoek een betere route.

Eerste contact is cruciaal

Leren omgaan met veranderingen als uitdaging

Praktijkbegeleiders van mensontwikkelbedrijf Amfors in Amersfoort leren in dit onderzoek hoe ze medewerkers nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Coaching op de werkplek bij mensontwikkelbedrijven

Burgers en professionals denken mee over keuzehulp

Dit onderzoek komt met een praktisch hulpmiddel voor uitvoerend professionals waarmee zij doelgerichter de juiste begeleiding kunnen kiezen voor mensen met een bijstandsuitkering.

Hulpmiddel om juiste begeleiding te kiezen

Videobeelden als leerzame vakspiegels

Een klantgesprek terugroepen in je herinnering is anders dan het gesprek met eigen ogen terugkijken. Met dit onderzoek zien klantmanagers dankzij videocamera’s precies wanneer ze op hun best zijn in de spreekkamer en wat er beter kan.

Aandacht voor het goede klantgesprek

Klantmanagers opleiden? Onderzoekers zeggen: doen

Uit dit onderzoek blijkt dat opleidingen en andere HRM-investeringen klantmanagers helpen om hun cliënten beter en sneller te begeleiden bij re-integratie en activering.

Versterking methodisch werken via HRM

‘We hebben een andere kijk op de mensen gekregen’

Mobility Mentoring is een beproefde Amerikaanse methode om mensen met schulden of andere complexe problemen te ondersteunen. Welke eerste ervaringen met stress-sensitieve dienstverlening brengt dit onderzoek?

Alphen aan den Rijn zet Mobility Mentoring in

'Gebruik de kennis die er is'

Onderzoeker Astrid Hazelzet houdt een pleidooi voor meer methodisch en onderbouwd werken: ‘Het begeleiden van werkzoekenden is dankbaar en belangrijk werk. Dat vereist vakmanschap.’

Interview Astrid Hazelzet

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van methodisch werken. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website