Hoe kan het methodisch werken van professionals worden vergroot? Een effectief aanbod van gemeenten op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding staat of valt met professioneel vakmanschap.

Optimale professionaliteit vraagt om een totaalpakket waarbij de omstandigheden en de professional zo op elkaar zijn afgestemd dat er ruimte is voor systematisch en methodisch handelen.

Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is. Professionals die methodisch werken zetten op het juiste moment een passend instrument in. Interventies binnen dit thema richten zich in ieder geval op professionals op het terrein van Werk en inkomen. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen. En weten zij ook wat werkt en wat niet. 

Uitgelicht

'Gebruik de kennis die er is'

Onderzoeker Astrid Hazelzet houdt een pleidooi voor meer methodisch en onderbouwd werken: ‘Het begeleiden van werkzoekenden is dankbaar en belangrijk werk. Dat vereist vakmanschap.’

Interview Astrid Hazelzet

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van methodisch werken. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website